Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2017-10-17 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. 2017-10-26 T10-198 Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybą.
3. 2017-10-26 T10-199 Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybą.
4. 2017-10-26 T10-200 Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybą.
5. 2017-10-17 T10-201 Dėl bendradarbiavimo ir jungtinės veiklos sutarties sudarymo su Mažeikių ir Kretingos rajono savivaldybėmis.
6. 2017-10-17 T10-202 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Simono Daukanto premijos skyrimo Antanui Jankauskui.
7. 2017-10-17 T10-203 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2017 metų objektų sąrašo patvirtinimo.
8. 2017-10-17 T10-204 Dėl valstybės turto perėmimo.
9. 2017-10-17 T10-205 Dėl pritarimo pakoreguotai Skuodo miesto 2016–2022 metų vietos plėtros strategijai.
10. 2017-10-17 T10-206 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017–2020 metų strateginio veiklos plano papildymo naujomis priemonėmis.
11. 2017-10-17 T10-207 Dėl Audronės Pitrėnienės skyrimo į Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigas.
12. 2017-10-17 T10-208 Dėl leidimo Kristinai Nikartienei dirbti kitą darbą.
13. 2017-10-25 T10-209 Dėl projekto „Privačių namų prijungimas prie geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios nuotekų surinkimo infrastruktūros Skuodo mieste“ rengimo ir įgyvendinimo.
14. 2017-10-25 T10-210 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T9-221 „Dėl Skuodo miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių 33 ir 34 punktų pakeitimo.
15. 2017-10-25 T10-211 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo.
16. 2017-10-26 T10-212 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.
17. 2017-10-26 Informacija, pranešimai.