Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2017-11-23 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. 2017-11-23 T10-213 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo
243518_T10-213_aiskinamasis rastas.docx
243519_T10-213_sprendimo-projektas.docx
3. 2017-11-23 T10-214 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo
243523_T10-214_aiskinamasis rastas.docx
243524_T10-214_sprendimo projektas.docx
243525_T10-214_priedas.docx
4. 2017-11-23 T10-215 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo
243526_T10-215_aiskinamasis rastas.docx
243527_T10-215_sprendimo projektas.docx
243528_T10-215_priedas1.docx
243529_T10-215_priedas2.docx
5. 2017-11-23 T10-216 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos perskaičiuotų bazinių kainų nustatymo
243530_T10-216_aiskinamasis rastas.docx
243531_T10-215_sprendimo projektas.docx
6. 2017-11-23 T10-217 Dėl pritarimo rengti Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio sektorių plėtros studiją kartu su kitomis regiono savivaldybėmis
243532_T10-217_aiskinamasis rastas.docx
243533_T10-217_sprendimo projektas.docx
243534_T10-217_priedas.docx
7. 2017-11-23 T10-218 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų institucinės vaikų globos pertvarkos veiksmų plano patvirtinimo
243535_T10-218_aiskinamasis rastas.docx
243536_T10-218_sprendimo projektas.docx
243537_T10-218_priedas.docx
8. 2017-11-23 T10-219 Dėl turto perdavimo valdyti pagal patikėjimo sutartį
243538_T10-219_aiskinamasis rastas.docx
243539_T10-219_sprendimo projektas.docx
9. 2017-11-23 T10-220 Dėl projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Skuodo rajono savivaldybėje“ rengimo ir įgyvendinimo
243540_T10-220_aiskinamasis rastas.docx
243541_T10-220_sprendimo projektas.docx
10. 2017-11-23 T10-221 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T9-186 „Dėl Skuodo rajono Mosėdžio miestelio Rožių gatvės geografinių charakteristikų keitimo“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios
243542_T10-221_aiskinamasis rastas.docx
243543_T10-221_sprendimo projektas.docx
11. 2017-11-23 T10-222 Dėl žemės mokesčio 2018 metų tarifų nustatymo
243544_T10-222_aiskinamasis rastas.docx
243545_T10-222_sprendimo projektas.docx
12. 2017-11-29 Alternatyvus projektas T10-222 Dėl žemės mokesčio 2018 metų tarifų nustatymo
243574_T10-222_alternatyvus aiskinamasis rastas.docx
243575_T10-222_alternatyvus sprendimo projektas.docx
13. 2017-11-23 T10-223 Dėl žemės mokesčio lengvatų nustatymo
14. 2017-11-29 Alternatyvus projektas T10-223 Dėl žemės mokesčio lengvatų nustatymo
243576_T10-223_alternatyvus aiskinamasis rastas.docx
243577_T10-223_alternatyvus sprendimo projektas.docx
15. 2017-11-23 T10-224 Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio
243546_T10-224_aiskinamasis rastas.docx
243547_T10-224_sprendimo projektas.docx
16. 2017-11-23 T10-225 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano papildymo nauja priemone
243548_T10-225_aiskinamasis rastas.docx
243549_T10-225_sprendimo projektas.docx
17. 2017-11-23 T10-226 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo
243550_T10-226_aiskinamasis rastas.docx
243551_T10-226_sprendimo projektas.docx
243552_T10-226_priedas.xlsx
18. 2017-11-29 Alternatyvus projektas T10-226 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo
243578_T10-226_alternatyvus aiskinamasis rastas.docx
243579_T10-226_alternatyvus priedas.xlsx
19. 2017-11-23 T10-227 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T9-103 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti“ 1 punktu patvirtinto sąrašo pakeitimo
243553_T10-227_aiskinamasis rastas.docx
243554_T10-227_sprendimo projektas.docx
243555_T10-227_priedas.docx
20. 2017-11-23 T10-228 Dėl Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo
243556_T10-228_aiskinamasis rastas.docx
243557_T10-228_sprendimo projektas.docx
243558_T10-228_priedas.docx
243559_T10-228_prieo_priedas1.docx
243560_T10-228_priedo_prieda2.docx
21. 2017-11-23 T10-229 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ 2018–2019 metų investicinio plano derinimo
243561_T10-229_aiskinamasis rastas.docx
243562_T10-229_sprendimo projektas.docx
243563_T10-229_priedas.docx
243564_T10-229_priedas.xlsx
22. 2017-11-23 T10-230 Dėl dalyvavimo asociacijų projektuose partnerio teisėmis ir projektų finansavimo
243565_T10-230_aiskinamasis rastas.docx
243566_T10-230_sprendimo projektas.docx
23. 2017-11-29 T10-231 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo
243572_T10-231_aiskinamasis rastas.docx
243573_T10-231_sprendimo projektas.docx
24. 2017-11-23 Informacija, pranešimai
243567_Informacinis pranesimas del ismokos seniunaiciams.pdf
243568_Informacinis pranesimas del leidiniu remimo fondo.docx
243569_Informacinis pranesimas del skulpturu kurimo remimo fondo.docx
243570_Informacinis pranesimas del valtybes kureju simtuko.docx
243571_Informacinis pranešimas del posedziu vedimo tvarkos.docx