Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2017-12-13Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2.2017-12-13T10-232 Dėl pareiginės algos priemokos nustatymo Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui Kaziui Viršilui
243580_T10-232_aiskinamasis rastas.docx
243581_T10-232_sprendimo projektas.docx
3.2017-12-13T10-233 Dėl pareiginės algos priemokos nustatymo Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Žydrūnui Ramanavičiui
243582_T10-233_aiskinamasis rastas.docx
243583_T10-233_sprendimo projektas.docx
4.2017-12-15T10-234 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T9-177 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ teikiamų paslaugų Skuodo higienos ir sveikatingumo centre įkainių nustatymo“ papildymo 1.8 ir 1.9 papunkčiais
243584_T10-234_aiskinamasis rastas.docx
243585_T10-234_sprendimo projektas.docx
5.2017-12-15T10-235 Dėl susisiekimo infrastruktūros tobulinimo prie (ant) valstybinės reikšmės kelių prioritetų sąrašo patvirtinimo
243586_T10-235_aiskinamasis rastas.docx
243587_T10-235_sprendimo projektas.docx
243588_T10-235_priedas.xlsx
6.2017-12-15T10-236 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos
243589_T10-236_aiskinamasis rastas.docx
243590_T10-236_sprendimo projektas.docx
7.2017-12-15T10-237 Dėl projekto „Paslaugų teikimas Skuodo rajono gyventojams, besigydantiems DOTS kabinete“ rengimo ir įgyvendinimo
243591_T10-237_aiskinamasis rastas.docx
243592_T10-237_sprendimo projektas.docx
8.2017-12-15T10-239 Dėl maksimalių ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo
243593_T10-239_aiskinamasis rastas.docx
243594_T10-239_sprendimo projektas.docx
9.2017-12-15T10-240 Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų socialinės globos paslaugų kainos patvirtinimo
243595_T10-240_aiskinamasis rastas.docx
243596_T10-240_sprendimo projektas.docx
10.2017-12-15T10-241 Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kainų ir finansinių normatyvų patvirtinimo
243597_T10-241_aiskinamasis rastas.docx
243598_T10-241_sprendimo projektas.docx
11.2017-12-15T10-242 Dėl Lėšų, skirtų asmenų su sunkia negalia socialinei globai, apskaičiavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
243599_T10-242_aiskinamasis rastas.docx
243600_T10-242_sprendimo projektas.docx
243601_T10-242_priedas.docx
12.2017-12-15T10-243 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T9-207 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos perskaičiuotų bazinių kainų nustatymo" 2 punkto pakeitimo
243602_T10-243_aiskinamasis rastas.docx
243603_T10-243_sprendimo projektas.docx
13.2017-12-15T10-244 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo
243604_T10-244_aiskinamasis rastas.docx
243605_T10-244_sprendimo projektas.docx
243606_T10-244_priedas.xlsx
14.2017-12-15T10-245 Dėl Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir globėjų finansavimo Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
243607_T10-245_aiskinamasis rastas.docx
243608_T10-245_sprendimo projektas.docx
243609_T10-245_priedas.docx
243610_T10-245_priedo_p1.docx
15.2017-12-15T10-247 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo
243611_T10-247_aiskinamasis rastas.docx
243612_T10-247_sprendimo projektas.docx
243613_T10-247_priedas.docx
16.2017-12-15Informacija, pranešimai
243614_Informacinis pranesimas del lesu skyrimo.pdf