Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2018-01-21Dėl darbotvarkės patvirtinimo
253251_0125 Posedzio darbotvarke.docx
2.2018-01-21T10-1 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo
253252_T10-1_aiskinamasis rastas.docx
253253_T10-1_priedas.docx
253254_T10-1_sprendimo projektas.docx
253255_T10-1_priedo_p1.docx
3.2018-01-21T10-2 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo
253256_T10-2_aiskinamasis rastas.docx
253257_T10-2_sprendimo projektas.docx
253258_T10-2_priedas.docx
4.2018-01-21T10-3 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo
253259_T10-3_aiskinamasis rastas.docx
253260_T10-3_sprendimo projektas.docx
253261_T10-3_priedas.docx
5.2018-01-21T10-4 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo
253262_T10-4_aiskinamasis rastas.docx
253263_T10-4_sprendimo projektas.docx
253264_T10-4_priedas.docx
6.2018-01-21T10-5 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo
253265_T10-5_aiskinamasis rastas.docx
253266_T10-5_sprendimo projektas.docx
253267_T10-5_priedas.docx
7.2018-01-21T10-6 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2018 metų programos patvirtinimo
253268_T10-6_aiskinamasis rastas.docx
253269_T10-6_sprendimo projektas.docx
253270_T10-6_priedas.docx
8.2018-01-21T10-7 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero Petro Pušinsko įgaliojimo
253271_T10-7_aiskinamasis rastas.docx
253272_T10-7_sprenimo projektas.docx
9.2018-01-21T10-8 Dėl Padarytos žalos atlyginimo iš Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo
253273_T10-8_aiskinamasis rastas.docx
253274_T10-8_sprendimo projektas.docx
253275_T10-8_priedas.docx
10.2018-01-21T10-9 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T9-213 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios
253276_T10-9_aiskinamasis rastas.docx
253277_T10-9_sprendimo projektas.docx
11.2018-01-21T10-11 Dėl Skuodo rajono R. Granausko viešosios bibliotekos Gėsalų, Luknių, Nausėdų, Notėnų ir Rukų filialų veiklos nutraukimo
253278_T10-11_aiskinamasis rastas.docx
253279_T10-11_sprendimo projektas.docx
12.2018-01-21T10-12 Dėl Skuodo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos ir nuostatų patvirtinimo
253280_T10-12_aiskinamasis rastas.docx
253281_T10-12_sprendimo projektas.docx
253282_T10-12_priedas.docx
13.2018-01-21T10-13 Dėl aptarnavimo teritorijų Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms nustatymo
14.2018-01-25T10-14 Dėl švietimo įstaigų etatinių pareigybių normatyvų patvirtinimo
253283_T10-14_aiskinamasis rastas.docx
253284_T10-14_sprendimo projektas.docx
253285_T10-14_priedas_p1.docx
253286_T10-14_priedas_p2.docx
253287_T10-14_priedas_p3.doc
253288_T10-14_priedas_p4.doc
253289_T10-14_priedas_p5.doc
15.2018-01-21T10-15 Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktorės Gražinos Skarienės darbo sutarties pakeitimo
253290_T10-15_aiskinamasis rastas.docx
253291_T10-15_sprendimo projektas.docx
16.2018-01-21T10-16 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos direktorės Audronės Šverienės darbo sutarties pakeitimo
253292_T10-16_asikinamasis rastas.docx
253293_T10-16_sprendimo projektas.docx
17.2018-01-21T10-17 Dėl priėmimo į Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo
253294_T10-17_aiskinamasis rastas.docx
253295_T10-17_sprendimo projektas.docx
253296_T10-17_priedas.docx
18.2018-01-21T10-18 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T9-171 „Dėl projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje“ rengimo ir įgyvendinimo“ tikslinimo
253297_T10-18_aiskinamasis rastas.docx
253298_T10-18_sprendimo projektas.docx
19.2018-01-21Informacija, pranešimai
253299_Informacinis pranešimas dėl publicistinės laidos filmavimo.pdf
253300_Informacinis pranešimas dėl S. Daukanto.docx