Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2018-02-19Dėl darbotvarkės patvirtinimo
258091_02-22 Posedzio darbotvarke.docx
2.2018-02-19T10-19 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
258092_T10-19_aiskinamasis rastas.docx
258093_T10-19_sprendimo projektas.docx
258094_T10-19_strateginis veiklos planas.docx
258095_T10-19_priedai.rar
3.2018-02-19T10-20 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo
258096_T10-20_aiskinamasis rastas.docx
258097_T10-20_sprendimo projektas.docx
258098_T10-20_priedas.xlsx
4.2018-02-19T10-21 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2018 metams skirtų mokinio krepšelio 7 procentų lėšų paskirstymo
258099_T10-21_aiskinamasis rastas.docx
258100_T10-21_sprendimo projektas.docx
5.2018-02-19T10-22 Dėl pavedimo Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui
258101_T10-22_aiskinamasis rastas.docx
258102_T10-22_sprendimo projektas.docx
6.2018-02-19T10-23 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo
258103_T10-23_aiskinamasis rastas.docx
258104_T10-23_sprendimo projektas.docx
7.2018-02-19T10-24 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo
258105_T10-24_aiskinamasis rastas.docx
258106_T10-24_sprendimo projektas.docx
258107_T10-24_priedas.docx
8.2018-02-19T10-25 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių patvirtinimo
258108_T10-25_aiskinamasis rastas.docx
258109_T10-25_sprendimo projektas.docx
258110_T10-25_priedas.docx
9.2018-02-19T10-26 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T9-237 „Dėl Vietinės rinkliavos už šunų ir kačių registravimą ir laikymą nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
258111_T10-26_aiskinamasis rastas.docx
258112_T10-26_sprendimo projektas.docx
10.2018-02-19T10-27 Dėl Priėmimo į Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas nenumatytų atvejų komisijos sudarymo
258113_T10-27_aiskinamasis rastas.docx
258114_T10-27_sprendimo projektas.docx
11.2018-02-19T10-28 Dėl naujos redakcijos Skuodo vaikų lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo
258115_T10-28_aiskinamasis rastas.docx
258116_T10-28_sprendimo projektas.docx
258117_T10-28_priedas.docx
12.2018-02-19T10-29 Dėl Skuodo rajono savivaldybės keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatų patvirtinimo
258118_T10-29_aiskinamasis rastas.docx
258119_T10-29_sprendimo projektas.docx
258120_T10-29_priedas.docx
258121_T10-29_priedas_p1.docx
13.2018-02-19T10-30 Dėl Skuodo rajono garbės piliečio vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
258122_T10-30_aiskinamasis rastas.docx
258123_T10-30_sprendimo projektas.docx
258124_T10-30_priedas.docx
14.2018-02-19T10-31 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Skuodo rajono Skuodo seniūnijos Būdvietės kaime
258125_T10-31_aiskinamasis rastas.docx
258126_T10-31_sprendimo projektas.docx
258127_T10-31_priedas.pdf
15.2018-02-19T10-32 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos
258128_T10-32_aiskinamasis rastas.docx
258129_T10-32_sprendimo projektas.docx
16.2018-02-19T10-33 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
258130_T10-33_aiskinamasis rastas.docx
258131_T10-33_sprendimo projektas.docx
17.2018-02-19T10-35 Dėl kvalifikacinės klasės suteikimo Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierei Kristinai Nikartienei
258134_T10-35_aiskinamasis rastas.docx
258135_T10-35_sprendimo projektas.docx
18.2018-02-19T10-36 Dėl dalyvavimo asociacijų projektuose partnerio teisėmis ir projektų finansavimo
19.2018-02-19Informacija, pranešimai
258136_Informacinis pranesimas_1.pdf
258137_Informacinis pranesimas_1_chartijapristatymas.pdf
258138_Informacinis pranesimas_1_chartijos tekstas.pdf
258139_Informacinis pranesimas_1_pasirasymo-forma.jpg
258140_Informacinis pranesimas_2_VKEK rekomendacija.pdf
258141_Informacinis pranesimas_3_kvietimas.jpg
258142_Informacinis pranesimas_4_Klp regiono ataskaita.pdf