Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2018-03-26Dėl darbotvarkės patvirtinimo
263537_03-29 Posedzio darbotvarke.docx
2.2018-03-26T10-37 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto sudėties pakeitimo
263538_T10-37_aiskinamasis rastas.docx
263539_T10-37_sprendimo projektas.docx
3.2018-03-26T10-38 Dėl delegatų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą
263540_T10-38_askinamasis rastaas.docx
263541_T10-38_sprendimo projektas.docx
263542_T10-38_papildoma informacija.pdf
4.2018-03-26T10-39 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudėties patvirtinimo
263543_T10-39_aiskinamasis rastas.docx
263544_T10-39_sprendimo projektas.docx
5.2018-03-26T10-40 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T9-187 „Dėl Skuodo rajono įvaizdžio formavimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo
263545_T10-40_aiskinamasis rastas.docx
263546_T10-40_sprendimo projektas.docx
6.2018-03-26T10-41 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018-01-25 sprendimu Nr. T9-2 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų 46 punkto pakeitimo
263547_T10-41_aiskinamasis rastas.docx
263548_T10-41_sprendimo projektas.docx
7.2018-03-26T10-42 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T9-57 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolieriaus, Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovo, vidaus auditorių ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“ 1.2.4 papunkčio pakeitimo
263552_T10-42_aiskinamasis rastas.docx
263553_T10-42_sprendimo projektas.docx
8.2018-03-26T10-43 Dėl Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
263549_T10-43_aiskinamasis rastas.docx
263550_T10-43_sprendimo projektas.docx
263551_T10-43_priedas.docx
9.2018-03-28T10-44 Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo
263554_T10-44_aiskinamasis rastas.docx
263555_T10-44_sprendimo projektas.docx
263556_T10-44_priedas.docx
10.2018-03-28T10-45 Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
263557_T10-45_aiskinamasis rastas.docx
263558_T10-45_sprendimo projektas.docx
263559_T10-45_patikslintas priedas.docx
11.2018-03-28T10-46 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
263560_T10-46_aiskinamasis rastas.docx
263561_T10-46_sprendimo projektas.docx
263562_T10-46_priedas.docx
12.2018-03-28T10-47 Dėl Vienkartinės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo
263563_T10-47_aiskinamasis rastas.docx
263564_T10-47_sprendimo projektas.docx
263565_T10-47_priedas.docx
263566_T10-47_priedas_p1.docx
263567_T10-47_priedas_p2.docx
263568_T10-47_priedas_antikorupcinio vertinimo pazyma.pdf
13.2018-03-28T10-48 Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
263569_T10-48_aiskinamasis rastas.docx
263570_T10-48_sprendimo projektas.docx
263571_T10-48_priedas.docx
263572_T10-48_priedas_p1.docx
14.2018-03-28T10-49 Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo
263573_T10-49_aiskinamasis rastas.docx
263574_T10-49_sprendimo projektas.docx
263575_T10-49_priedas.docx
15.2018-03-28T10-50 Dėl Nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo
263576_T10-50_aiskinamasis rastas.docx
263577_T10-50_sprendimo projektas.docx
263578_T10-50_priedas.docx
16.2018-03-28T10-51 Dėl Skuodo rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
263579_T10-51_aiskinamasis rastas.docx
263580_T10-51_sprendimo projektas.docx
263581_T10-51_priedas.docx
263582_T10-51_priedas_p1.docx
17.2018-03-28T10-52 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
263583_T10-52_aiskinamasis rastas.docx
263584_T10-52_sprendimo projektas.docx
263585_T10-52_priedas.docx
18.2018-03-28T10-53 Dėl projekto „Lietuvos ir Rusijos federacijos Kaliningrado srities bendruomeninių iniciatyvų skatinimas sveikatos srityje investuojant į vietos socialinę infrastruktūrą“ finansavimo
263586_T10-53_aiskinamasis rastas.docx
263587_T10-53_sprendimo projektas.docx
19.2018-03-28T10-54 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano papildymo nauja priemone
263588_T10-54_asikinamasis rastas.docx
263589_T10-54_sprendimo projektas.docx
20.2018-03-28T10-55 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio
263590_T10-55_aiskinamasis rastas.docx
263591_T10-55_sprendimo projektas.docx
263592_T10-55_papildoma informacija.pdf
21.2018-03-28T10-56 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T9-192 „Dėl biudžetinių įstaigų atlygintinų paslaugų įkainių patvirtinimo“ 1.5 papunkčiu patvirtinto 5 priedo pakeitimo
263593_T10-56_aiskinamasis rastas.docx
263594_T10-56_patikslintas sprendimo projektas.docx
263595_T10-56_patikslintas priedas.docx
22.2018-03-28T10-57 Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo ugdymo įstaigų vadovams
263596_T10-57_aiskinamasis rastas.docx
263597_T10-57_patikslintas sprendimo projektas.docx
23.2018-03-28T10-58 Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2018–2019 mokslo metų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse nustatymo
263598_T10-58_aiskinamasis rastas.docx
263599_T10-58_sprendimo projektas.docx
263600_T10-58_patikslintas priedas.docx
24.2018-03-28T10-59 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T9-46 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo 3, 7, 8, 9 ir 16 punktų pakeitimo
263601_T10-59_aiskinamasis rastas.docx
263602_T10-59_sprendimo projektas.docx
25.2018-03-28T10-60 Dėl Skuodo rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo
263603_T10-60_aiskinamasis rastas.docx
263604_T10-60_sprendimo projektas.docx
263605_T10-60_priedas.docx
263606_T10-60_priedas_p1.docx
263607_T10-60_priedas_p2.docx
26.2018-03-28T10-61 Dėl įgaliojimo viešajai įstaigai Skuodo informacijos centrui vykdyti turizmo informacijos centro funkcijas Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje
263608_T10-61_aiskinamasis rastas.docx
263609_T10-61_sprendimo priedas.docx
27.2018-03-28T10-62 Dėl Skuodo rajono garbės piliečio vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
263610_T10-62_aiskinamasis rastas.docx
263611_T10-62_patikslintas priedas.docx
28.2018-03-28T10-63 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T9-144 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatų patvirtinimo ir vertinimo tarybos sudarymo“ 3 punkto pakeitimo
263612_T10-63_aiskinamasis rastas.docx
263613_T10-63_sprendimo projektas.docx
29.2018-03-28T10-64 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T9-42 „Dėl viešame aukcione parduodamo Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“ patvirtinto Viešame aukcione parduodamo Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo papildymo 1.20 papunkčiu
263614_T10-64_aiskinamasis rastas.docx
263615_T10-64_sprendimo projektas.docx
30.2018-03-28T10-65 Dėl socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T9-157 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“, papildymo
263616_T10-65_aiskinamasis rastas.docx
263617_T10-65_sprendimo projektas.docx
31.2018-03-28T10-66 Dėl savivaldybės būstų pardavimo
263618_T10-66_aiskinamasis rastas.docx
263619_T10-66_sprendimo projektas.docx
32.2018-03-28T10-67 Dėl viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
263620_T10-67_aiskinamasis rastas.docx
263621_T10-67_sprendimo projektas.docx
263622_T10-67_priedas.docx
33.2018-03-28T10-71 Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo
263623_T10-71_aiskinamasis rastas.docx
263624_T10-71_sprendimo projektas.docx
34.2018-03-28T10-72 Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo
263625_T10-72_aiskinamasis rastas.docx
263626_T10-72_sprendimo projektas.docx
263627_T10-72_priedas.docx
35.2018-03-28T10-73 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos ir mero 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
263628_T10-73_aiskinamasis rastas.docx
263629_T10-73_sprendimo projektas.docx
263630_T10-73_priedas.docx
36.2018-03-29T10-74 Dėl darbo sutarties su Alfonsu Lenkiu pripažinimo pasibaigusia ir pavedimo Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotojui bendriesiems klausimams Linui Mitkui laikinai eiti Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pareigas
37.2018-03-28Informacija, pranešimai
263631_Informacinis pranesimas dėl žemės klypo privatizavimo.pdf