Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2018-04-19Dėl darbotvarkės patvirtinimo
265058_04-26 Posedzio darbotvarke.docx
2.2018-04-19T10-76 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų finansinių normatyvų patvirtinimo
265059_T10-76_asikinamasis rastas.docx
265060_T10-76_sprendimo projektas.docx
3.2018-04-19T10-77 Dėl transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
265061_T10-77_aiskinamasis rastas.docx
265062_T10-77_sprendimo projektas.docx
265063_T10-77_priedas.docx
265064_T10-77_priedas_p1.docx
4.2018-04-19T10-78 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T9-99 „Dėl tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir globėjų finansavimo Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios
265065_T10-78_asikinamasis rastas.docx
265066_T10-78_sprendimo projektas.docx
5.2018-04-19T10-79 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T9-158 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo“ 1, 2 ir 3 punktų pakeitimo
265067_T10-79_aiskinamasis rastas.docx
265068_T10-79_sprendimo projektas.docx
6.2018-04-19T10-80 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T9-24 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų I priemonių grupės 3 priemonės ir IV priemonių grupės 3 priemonės pakeitimo
265069_T10-80_aiskinamasis rastas.docx
265070_T10-80_sprendimo projektas.docx
7.2018-04-19T10-81 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano papildymo ir pakeitimo
265071_T10-81_aiskinamasis rastas.docx
265072_T10-81_sprendimo projektas.docx
8.2018-04-19T10-82 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo
265073_T10-82_aiskinamasis rastas.docx
265074_T10-82_sprendimo projektas.docx
265075_T10-82_priedas.xlsx
9.2018-04-19T10-83 Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo
265076_T10-83_aiskinamasis rastas.docx
265077_T10-83_sprendimo projektas.docx
265078_T10-83_priedas.docx
10.2018-04-20T10-84 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr.T9-22 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ 1.15 papunkčio pakeitimo
265079_T10-84_aiskinamasis rastas.docx
265080_T10-84_sprendimo projektas.docx
11.2018-04-20T10-85 Dėl Skuodo rajono vaikų lopšelių-darželių ikimokyklinio ugdymo programos vykdymo vasaros laikotarpiu
265081_T10-85_aiskinamasis rastas.docx
265082_T10-85_sprendimo projektas.docx
12.2018-04-20T10-86 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo
265083_T10-86_aiskinamasis rastas.docx
265084_T10-86_sprendimo projektas.docx
265085_T10-86_priedas.docx
13.2018-04-20T10-87 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2018 metų objektų sąrašo patvirtinimo
265086_T10-87_aiskinamasis rastas.docx
265087_T10-87_sprendimo projektas.docx
265088_T10-87_priedas.docx
14.2018-04-20T10-88 Dėl Skuodo rajono garbės piliečio vardo suteikimo slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo
265089_T10-88_aiskinamasis rastas.docx
265090_T10-88_sprendimo projektas.docx
265091_T10-88_priedas.docx
15.2018-04-20T10-89 Dėl Skuodo rajono garbės piliečio vardo suteikimo
265092_T10-89_aiskinamasis rastas.docx
265093_T10-89_sprendimo projektas.docx
16.2018-04-20T10-90 Dėl Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
265094_T10-90_aiskinamasis rastas.docx
265095_T10-90_sprendimo projektas.docx
265096_T10-90_priedas.docx
17.2018-04-20T10-91 Dėl Skuodo muziejaus direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
265097_T10-91_aiskinamasis rastas.docx
265098_T10-91_sprendimo projektas.docx
265099_T10-91_priedas.docx
18.2018-04-20T10-92 Dėl Skuodo rajono kultūros centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
265100_T10-92_aiskinamasis rastas.docx
265101_T10-92_sprendimo projektas.docx
265102_T10-92_priedas.docx
19.2018-04-20T10-93 Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
265103_T10-93_aiksinamasis rastas.docx
265104_T10-93_sprendimo projektas.docx
265105_T10-94_priedas.docx
20.2018-04-20T10-94 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
265106_T10-94_aiskinamasis rastas.docx
265107_T10-94_sprendimo projektas.docx
265108_T10-94_priedas.docx
21.2018-04-20T10-95 Dėl Skuodo rajono Ylakių gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
265109_T10-95_aiskinamasis rastas.docx
265110_T10-95_sprendimo projektas.docx
265111_T10-95_priedas.docx
22.2018-04-20T10-96 Dėl Skuodo Bartuvos progimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
265112_T10-96_aiskinamasis rastas.docx
265113_T10-96_sprendimo projektas.docx
265114_T10-96_priedas.docx
23.2018-04-20T10-97 Dėl Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
265115_T10-97_aiskinamasis rastas.docx
265116_T10-97_sprendimo projektas.docx
265117_T10-97_priedas.docx
24.2018-04-20T10-98 Dėl Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
265118_T10-98_aiskinamasis rastas.docx
265119_T10-98_sprendimo projektas.docx
265120_T10-98_priedas.docx
25.2018-04-20T10-99 Dėl Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
265121_T10-99_aiskinamasis rastas.docx
265122_T10-99_sprendimo projektas.docx
265123_T10-99_priedas.docx
26.2018-04-20T10-100 Dėl Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
265124_T10-100_aiskinamasis rastas.docx
265125_T10-100_sprendimo projektas.docx
265126_T10-100_priedas.docx
27.2018-04-20T10-101 Dėl Skuodo meno mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
265127_T10-101_aiskinamasis rastas.docx
265128_T10-101_sprendimo projektas.docx
265129_T10-101_priedas.docx
28.2018-04-20T10-102 Dėl Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
265130_T10-102_aiskinamasis rastas.docx
265131_T10-102_sprendimo projektas.docx
265132_T10-102_priedas.docx
29.2018-04-20T10-103 Dėl Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
265133_T10-103_aiskinamasis rastas.docx
265134_T10-103_sprendimo projektas.docx
265135_T10-103_priedas.docx
30.2018-04-23T10-104 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
265136_T10-104_aiskinamasis rastas.docx
265137_T10-104_sprendimo projektas.docx
265138_T10-104_priedas.docx
31.2018-04-23T10-105 Dėl Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
265139_T10-105_aiskinamasis rastas.docx
265140_T10-105_sprendimo projektas.docx
265141_T10-105_priedas.docx
32.2018-04-23T10-106 Dėl Skuodo rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos
265142_T10-106_aiskinamasis rastas.docx
265143_T10-106_sprendimo projektas.docx
265144_T10-106_priedas.docx
33.2018-04-23T10-107 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
265145_T10-107_aiskinamasis rastas.docx
265146_T10-107_sprendimo projektas.docx
265147_T10-107_priedas.docx
34.2018-04-23T10-108 Dėl Skuodo atviro jaunimo centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
265148_T10-108_aiskinamasis rastas.docx
265149_T10-108_aiskinamasis rastas.docx
265150_T10-108_priedas.docx
35.2018-04-23T10-109 Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
265151_T10-109_aiskinamasis rastas.docx
265152_T10-109_sprendimo projektas.docx
265153_T10-109_priedas.docx
36.2018-04-23T10-110 Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo
265154_T10-110_aiskinamasis rastas.docx
265155_T10-110_sprendimo projektas.docx
265156_T10-110_priedas.docx
37.2018-04-23T10-111 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitos patvirtinimo
265157_T10-111_aiskinamasis rastas.docx
265158_T10-111_sprendimo projektas.docx
265159_T10-111_priedas.docx
38.2018-04-23T10-112 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo
265160_T10-112_aiskinamasis rastas.docx
265161_T10-112_sprendimo projektas.docx
265162_T10-112_priedas.docx
265163_T10-112_priedas_p1.docx
39.2018-04-23T10-113 Dėl įgaliojimo Skuodo rajono savivaldybės merui suteikimo
265164_T10-113_aiskinamasis rastas.docx
265165_T10-113_sprendimo projektas.docx
40.2018-04-23Informacija, pranešimai