Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2018-05-14 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
265216_05-24 Posedzio darbotvarke.docx
2. 2018-05-14 T10-114 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero Petro Pušinsko kasmetinių atostogų
265166_T10-114_aiskinamasis rastas.docx
265167_T10-114_sprendimo projektas.docx
3. 2018-05-14 T10-115 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo
265168_T10-115_aiskinamasis rastas.docx
265169_T10-115_sprendimo projektas.docx
4. 2018-05-14 T10-116 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
265170_T10-116_aiskinamasis rastas.docx
265171_T10-116_sprendimo projektas.docx
265172_T10-116_priedas.docx
5. 2018-05-14 T10-117 Dėl naujos redakcijos Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo
265173_T10-117_aiskinamasis rastas.docx
265174_T10-117_sprendimo projektas.docx
265175_T10-117_priedas.docx
6. 2018-05-14 T10-118 Dėl sutikimo reorganizuoti Skuodo rajono Šačių pagrindinę mokyklą
265176_T10-118_aiskinamasis rastas.docx
265177_T10-118_sprendimo projektas.docx
7. 2018-05-14 T10-119 Dėl projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje“ rengimo ir įgyvendinimo
265178_T10-119_aiskinamasis rastas.docx
265179_T10-119_sprendimo projektas.docx
8. 2018-05-14 T10-120 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T9-190 „Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybą“ 1 punkto pakeitimo
265180_T10-120_aiskinamasis rastas.docx
265181_T10-120_sprendimo projektas.docx
9. 2018-05-14 T10-121 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T9-191 „Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybą“ 1 punkto pakeitimo
265182_T10-121_aiskinamasis rastas.docx
265183_T10-121_sprendimo projektas.docx
10. 2018-05-14 T10-122 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T9-189 „Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybą“ 1 punkto pakeitimo
265184_T10-122_aiskinamasis rastas.docx
265185_T10-122_sprendimo projektas.docx
11. 2018-05-14 T10-123 Dėl Viešosios įstaigos Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
265186_T10-123_aiskinamasis rastas.docx
265187_T10-123_sprendimo projektas.docx
265188_T10-123_priedas .docx
12. 2018-05-14 T10-124 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T9-218 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių 51 punkto pakeitimo
265189_T10-124_aiskinamasis rastas.docx
265190_T10-124_sprendimo projektas.docx
13. 2018-05-14 T10-125 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2018 metų objektų sąrašo patvirtinimo
265191_T10-125_aiskinamasis rastas.docx
265192_T10-125_sprendimo projektas.docx
265193_T10-125_priedas.docx
14. 2018-05-14 T10-126 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Skuodo autobusų stoties direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
265194_T10-126_aiskinamasis rastas.docx
265195_T10-126_sprendimo projektas.docx
265196_T10-126_priedas.docx
15. 2018-05-14 T10-127 Dėl žemės mokesčio 2019 metų tarifų nustatymo
265197_T10-127_aiskinamasis rastas.docx
265198_T10-127_sprendimo projektas.docx
16. 2018-05-14 T10-128 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2019 metų tarifų nustatymo
265199_T10-128_aiskinamasis rastas.docx
265200_T10-128_sprendimo projektas.docx
17. 2018-05-14 T10-129 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo
265201_T10-129_aiskinamasis rastas.docx
265202_T10-129_sprendimo projektas.docx
265203_T10-129_priedas_1.docx
265204_T10-129_priedas_2.docx
18. 2018-05-14 T10-130 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
265205_T10-130_aiskinamasis rastas.docx
265206_T10-130_sprendimo projektas.docx
265207_T10-130_priedas.docx
19. 2018-05-16 T10-131 Dėl pritarimo rengti projektą „Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ ir jo finansavimo
265208_T10-131_aiskinamasis rastas.docx
265209_T10-131_sprendimo projektas.docx
20. 2018-05-14 T10-132 Dėl buto pirkimo
265210_T10-132_aiskinamasis rastas.docx
265211_T10-132_sprendimo projektas.docx
21. 2018-05-14 T10-133 Dėl sutikimo perduoti ilgalaikį materialųjį turtą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
265212_T10-133_aiskinamasis rasštas.docx
265213_T10-133_sprendimo projektas.docx
22. 2018-05-14 T10-134 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano papildymo
265214_T10-134_aiskinamasis rastas.docx
265215_T10-134_sprendimo projektas.docx
23. 2018-05-15 T10-135 Dėl pritarimo Partnerystės sutarčiai
265218_T10-135_aiskinamasis rastas.docx
265219_T10-135_sprendimo projektas.docx
265220_T10-135_priedas.docx
24. 2018-05-15 T10-136 Dėl pritarimo Partnerystės sutarčiai ir sutikimo perimti valstybės turtą
265221_T10-136_aiskinamasis rastas.docx
265222_T10-136_sprendimo projektas.docx
265223_T10-136_priedas.docx
25. 2018-05-23 T10-137 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T9-27 „Dėl pritarimo projektui „Mosėdžio miestelio bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas“ 2 punkto pakeitimo
265224_T10-137_aiskinamasis rastas.docx
265225_T10-137_sprendimo projektas.docx
26. 2018-05-14 Informacija, pranešimai
265217_Informacinis pranesimas dėl galimybės įsigyti KRATC akcijas.pdf