Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2018-06-18Dėl darbotvarkės patvirtinimo
265226_06-28 Posedzio darbotvarke.docx
2.2018-06-18T10-138 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto sudėties pakeitimo
265227_T10-138_aiskinamasis rastas.docx
265228_T10-138_sprendimo projektas.docx
3.2018-06-18T10-139 Dėl Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos reorganizavimo
265229_T10-139_aiskinamasis rastas.docx
265230_T10-139_sprendimo projektas.docx
265231_T10-139_priedas1_sąlygos.docx
265232_T10-139_priedas2_nuostatai.docx
4.2018-06-18T10-140 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos darbo vasaros laikotarpiu
265233_T10-140_aiskinamasis rastas.docx
265234_T10-140_sprendimo projektas.docx
5.2018-06-18T10-141 Dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu su Skuodo rajono Lenkimų S. Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriumi Alfonsu Palšiu
265235_T10-141_aiskinamasis rastas.docx
265236_T10-141_sprendimo projektas.docx
265237_T10-141_priedas.docx
6.2018-06-18T10-142 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo
265238_T10-142_aiskinamasis rastas.docx
265239_T10-142_sprendimo projektas.docx
7.2018-06-18T10-143 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T9-22 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ 1.17 ir 1.19 papunkčių pakeitimo
265240_T10-143_asikinamasis rastas.docx
265241_T10-143_sprendimo projektas.docx
8.2018-06-18T10-144 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo
265242_T10-144_aiskinamasis rastas.docx
265243_T10-144_sprendimo projektas.docx
265244_T10-144_priedas.xls
9.2018-06-18T10-145 Dėl pavedimo Savivaldybės administracijai vykdyti socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos užsakovo funkcijų
265245_T10-145_aiskinamasis rastas.docx
265246_T10-145_sprendimo projektas.docx
10.2018-06-18T10-146 Dėl savivaldybės turto nuomos
265247_T10-146_aiskinamasis rastas.docx
265248_T10-146_sprendimo projektas.docx
11.2018-06-18T10-147 Dėl savivaldybės būsto pardavimo
265249_T10-147_aiskinamasis rastas.docx
265250_T10-147_sprendimo projektas.docx
12.2018-06-18T10-148 Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų patvirtinimo
265251_T10-148_aiskinamasis rastas.docx
265252_T10-148_sprendimo projektas.docx
13.2018-06-18T10-149 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
265253_T10-149_aiskinamasis rastas.docx
265254_T10-149_sprendimo projektas.docx
265255_T10-149_priedas.docx
14.2018-06-18T10-150 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
265256_T10-150_aiskinamasis rastas.docx
265257_T10-150_sprendimo projektas.docx
265258_T10-150_priedas.docx
15.2018-06-18T10-151 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ vandens telkinių valymo valties darbo valandinio įkainių patvirtinimo
265259_T10-151_aiskinamasis rastas.docx
265260_T10-151_sprendimo projektas.docx
16.2018-06-18T10-152 Dėl pritarimo Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019–2021 metų programai ir jungtinės veiklos sutarties pasirašymui
265261_T10-152_aiskinamasis rastas.docx
265262_T10-152_sprendimo projektas.docx
265263_T10-152_priedas_1.docx
265264_T10-152_priedas_2.docx
17.2018-06-26T10-153 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Skuodo rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo
265265_T10-153_aiskinamasis raštas.docx
265266_T10-153_sprendimo projektas.docx
265267_T10-153_patikslintas priedas.docx
265268_T10-153_priedas_p1.docx
265269_T10-153_priedas_p2.docx
265270_T10-153_priedas_p3.docx
265271_T10-153_priedas_p4.docx
265272_T10-153_priedas_p5.docx
265273_T10-153_priedas_p6.docx
265274_T10-153_priedas_p7.docx
18.2018-06-26T10-154 Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
265275_T10-154_aiskinamasis rastas.docx
265276_T10-154_sprendimo projektas.docx
19.2018-06-26T10-155 Dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu su Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos direktoriumi Bronislovu Bagočiumi
265277_T10-155_aiskinamasis rastas.docx
265278_T10-155_sprendimo projektas.docx
265279_T10-155_priedas.docx
20.2018-06-26T10-156 Dėl Skuodo rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Regioninę kultūros tarybą
265280_T10-156_aiskinamasis rastas.docx
265281_T10-156_sprendimo projektas.docx
21.2018-06-26Informacija, pranešimai
265282_Informacinis pranešimas1_rastas.pdf