Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2018-08-23Dėl darbotvarkės patvirtinimo
283994_08-30 Posedzio darbotvarke.docx
2.2018-08-29T10-161 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano papildymo ir priemonių pavadinimų koregavimo.
283995_T10-161_aiskinamasis rastas.docx
283996_T10-161_sprendimo projektas.docx
3.2018-08-23T10-162 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo.
283997_T10-162_patikslintas aiskinamasis rastas.docx
283998_T10-162_sprendimo projektas.docx
283999_T10-162_patikslintas priedas.xlsx
4.2018-08-23T10-163 Dėl Skuodo rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų 2017 metų rinkinio patvirtinimo.
284000_T10-163_aiskinamasis rastas.docx
284001_T10-163_sprendimo projektas.docx
284002_T10-163_priedai_1.1.1.-1.1.5..xlsx
284003_T10-163_priedas_1.1.6..docx
284004_T10-163_priedas_1.2.1..pdf
284005_T10-163_priedas_1.2.2..pdf
284006_T10-163_priedas_1.2.3..pdf
284007_T10-163_priedas_1.2.4..pdf
284008_T10-163_priedas_1.2.5..pdf
5.2018-08-29T10-164 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T9-103 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti“ 1 punktu patvirtinto sąrašo papildymo.
284009_T10-164_aiskinamasis rastas.docx
284010_T10-164_sprendimo projektas.docx
284011_T10-164_priedas.docx
6.2018-08-29T10-165 Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo 2018 metams.
284012_T10-165_aiskinamasis rastas.docx
284013_T10-165_sprendimo projektas.docx
7.2018-08-29T10-166 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ 2018–2020 m. veiklos plano patvirtinimo.
284014_T10-166_aiskinamasis rastas.docx
284015_T10-166_sprendimo projektas.docx
284016_T10-166_priedas.docx
8.2018-08-29T10-167 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ teikiamų paslaugų Skuodo higienos ir sveikatingumo centre įkainių nustatymo.
284017_T10-167_aiskinamasis rastas.docx
284018_T10-167_PATIKSLINTAS sprendimo projektas.docx
9.2018-08-29T10-168 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2018 metų objektų sąrašo patvirtinimo.
284019_T10-168_aiskinamasis rastas.docx
284020_T10-168_sprendimo projektas.docx
284021_T10-168_priedas.docx
10.2018-08-29T10-169 Dėl Skuodo rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros maksimalaus tarifo patvirtinimo.
284022_T10-169_PATIKSLINTAS aiskinamasis rastas.docx
284023_T10-169_PATIKSLINTAS sprendimo projektas.docx
11.2018-08-29T10-170 Dėl pritarimo 2014–2020 metų Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos keitimui.
284024_T10-170_aiskinamasis rastas.docx
284025_T10-170_sprendimo projektas.docx
284026_T10-170_priedas.docx
12.2018-08-29T10-171 Dėl savivaldybės turto nuomos.
284027_T10-171_sprendimo projektas.docx
284028_T10-171_PATIKSLINTAS aiskinamasis rastas.docx
13.2018-08-29T10-172 Dėl savivaldybės būsto pardavimo.
284029_T10-172_aiskinamasis rastas.docx
284030_T10-172_sprendimo projektas.docx
14.2018-08-29T10-173 Dėl buto pirkimo.
284031_T10-173_aiskinamasis rastas.docx
284032_T10-173_PATIKSLINTAS sprendimo projektas.docx
15.2018-08-29T10-174 Dėl atstovo delegavimo į Skuodo vietos veiklos grupės valdymo organą.
284033_T10-174_aiskinamasis rastas.docx
284034_T10-174_sprendimo projektas.docx
16.2018-08-29T10-175 Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2018–2019 mokslo metų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse nustatymo.
284035_T10-175_aiskinamasis rastas.docx
284036_T10-175_sprendimo projektas.docx
284037_T10-175_priedas.docx
17.2018-08-29T10-176 Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės, mokinių atostogų, mokinių grupių skaičiaus ir vidutinio mokinių skaičiaus grupėje Skuodo meno mokykloje nustatymo.
284038_T10-176_aiskinamasis rastas.docx
284039_T10-176_sprendimo projektas.docx
18.2018-08-29T10-177 Dėl naujos redakcijos Skuodo Bartuvos progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
284040_T10-177_aiskinamasis rastas.docx
284041_T10-177_sprendimo projektas.docx
284042_T10-177_priedas.docx
19.2018-08-29T10-178 Dėl Skuodo rajono savivaldybės šeimos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.
284043_T10-178_aiskinamasis rastas.docx
284044_T10-178_sprendimo projektas.docx
284045_T10-178_PATIKSLINTAS priedas.docx
20.2018-08-29T10-179 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontroliuojamų (valdomų) uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
284046_T10-179_aiskinamasis rastas.docx
284047_T10-179_sprendimo projektas.docx
284048_T10-179_PATIKSLINTAS priedas.docx
21.2018-08-29T10-180 Dėl biudžetinės įstaigos Skuodo rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo centro kūrimo.
284049_T10-180_aiskinamasis rastas.docx
284050_T10-180_PATIKSLINTAS sprendimo projektas.docx
284051_T10-180_PATIKSLINTAS priedas.docx
22.2018-08-29T10-181 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo.
284052_T10-181_aiskinamasis rastas.docx
284053_T10-181_sprendimo projektas.docx
23.2018-08-29T10-182 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo.
284054_T10-182_aiskinamasis rastas.docx
284055_T10-182_sprendimo projektas.docx
24.2018-08-29T10-183 Dėl Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo.
284056_T10-183_aiskinamasis rastas.docx
284057_T10-183_sprendimo projektas.docx
284058_T10-183_priedas.docx
25.2018-08-29T10-184 Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovams.
284059_T10-184_PATIKSLINTAS aiskinamasis rastas.docx
284060_T10-184_PATIKSLINTAS sprendimo projektas.docx
26.2018-08-29Informacija, pranešimai