Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2018-09-24Dėl darbotvarkės patvirtinimo
287837_09-27 posėdžio darbotvarkė.docx
2.2018-09-24T10-186 Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro nuostatų patvirtinimo.
287838_T10-186_aiskinamasis rastas.docx
287839_T10-186_sprendimo projektas.docx
287840_T10-186_priedas.docx
3.2018-09-24T10-187 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo.
287841_T10-187_aiskinamasis rastas.docx
287842_T10-187_sprendimo projektas.docx
287843_T10-187_priedas.docx
4.2018-09-24T10-188 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų socialinės globos kainos patvirtinimo.
287844_T10-188_aiskinamasis rastas.docx
287845_T10-188_sprendimo projektas.docx
5.2018-09-24T10-189 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Skuodo rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo.
287846_T10-189_aiskinamasis rastas.docx
287847_T10-189_sprendimo projektas.docx
287848_T10-189_priedas.docx
6.2018-09-24T10-190 Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos.
287849_T10-190_aiskinamasis rastas.docx
287850_T10-190_sprendimo projektas.docx
287851_T10-190_priedas.docx
7.2018-09-24T10-191 Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2018–2019 mokslo metų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse nustatymo.
287852_T10-191_aiskinamasis rastas.docx
287853_T10-191_sprendimo projektas.docx
287854_T10-191_priedas.docx
8.2018-09-26T10-192 Dėl Skuodo rajono savivaldybės šeimos komisijos sudėties patvirtinimo.
287855_T10-192_aiskinamasis rastas.docx
287856_T10-192_sprendimo projektas.docx
9.2018-09-26T10-193 Dėl Mokinių vežiojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
287857_T10-193_aiskinamasis rastas.docx
287858_T10-193_sprendimo projektas.docx
287859_T10-193_priedas.docx
287860_T10-193_priedas_p1.doc
287861_T10-193_priedas_p2.doc
10.2018-09-24T10-194 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
287862_T10-194_aiskinamasis rastas.docx
287863_T10-194_sprendimo projektas.docx
287864_T10-194_priedas.docx
11.2018-09-24T10-195 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo.
287865_T10-195_aiskinamasis rastas.docx
287866_T10-195_sprendimo projektas.docx
12.2018-09-24T10-196 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo.
287867_T10-196_PATIKSLINTAS aiksinamasis rastas.docx
287868_T10-196_PATIKSLINTAS sprendimo-projektas.docx
13.2018-09-24T10-197 Dėl Skuodo rajono savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo.
287869_T10-197_aiskinamasis rastas.docx
287870_T10-197_sprendimo projektas.docx
14.2018-09-24T10-198 Dėl darbo grupės sudarymo.
287871_T10-198_aiskinamasis rastas.docx
287872_T10-198_sprendimo projektas.docx
15.2018-09-24T10-199 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2018–2020 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo.
287873_T10-199_aiskinamasis rastas.docx
287874_T10-199_sprendimo projektas.docx
287875_T10-199_priedas.docx
287876_T10-199_priedas_p1.docx
16.2018-09-24T10-200 Dėl Savivaldybės mero pavaduotojos Daivos Budrienės kasmetinių atostogų.
287877_T10-200_aiskinamasis rastas.docx
287878_T10-200_sprendimo projektas.docx
17.2018-09-24T10-201 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo.
287879_T10-201_PATIKSLINTAS aiskinamasis-rastas.docx
287880_T10-201_sprendimo projektas.docx
287881_T10-201_PATIKSLINTAS priedas.xlsx
18.2018-09-24T10-202 Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo.
287882_T10-202_aiskinamasis rastas.docx
287883_T10-202_sprendimo projektas.docx
287884_T10-202_priedas.docx
19.2018-09-26T10-203 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 metų vasario 22 d. sprendimu Nr. T9-18 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano papildymo
287888_T10-203_aiskinamasis rastas.docx
287889_T10-203_sprendimo projektas.docx
287890_T10-203_priedas.xlsx
20.2018-09-24Informacija, pranešimai
287885_Informacinis pranešimas_kvietimas.pdf
287886_Informacinis pranešimas_VAKAT_teikimas_TR-42.pdf
287887_Informacinis pranešimas_VAKAT-teikimas_TR-41.pdf