Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2018-10-24 Dėl darbotvarkės patikslinimo
292496_10-25 posėdžio darbotvarkė.docx
2. 2018-10-24 T10-204 Dėl leidimo dirbti kitą darbą
292497_T10-204_aiskinamasis rastas.docx
292498_T10-204_sprendimo projektas.docx
3. 2018-10-24 T10-205 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T9-181 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ 1 priedo 29.6 papunkčio pakeitimo
292499_T10-205_aiskinamasis rastas.docx
292500_T10-205_sprendimo projektas.docx
4. 2018-10-24 T10-206 Dėl Skuodo rajono Aleksandrijos seniūnijos Gėsalų, Klauseikių ir Veitelių kaimų Poeto gatvės pavadinimo keitimo
292501_T10-206_aiskinamasis rastas.docx
292502_T10-206_sprendimo projektas.docx
292503_T10-206_priedas_p1.pdf
292504_T10-206_priedas_p2.pdf
292505_T10-206_priedas_p3.pdf
5. 2018-10-24 T10-207 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T9-148 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ vandens telkinių valymo valties darbo valandinių įkainių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
292506_T10-207_aiskinamasis rastas.docx
292507_T10-207_sprendimo projektas.docx
6. 2018-10-24 T10-208 Dėl Skuodo rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
292508_T10-208_aiskinamasis rastas.docx
292509_T10-208_sprendimo projektas.docx
292510_T10-208_priedas.docx
7. 2018-10-24 T10-209 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos strateginio planavimo komisijos sudėties pakeitimo
292511_T10-209_PATIKSLINTAS aiskinamasis rastas.docx
292512_T10-209_PATISKLINTAS sprendimo projektas.docx
8. 2018-10-24 T10-210 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 vasario 22 d. sprendimu Nr. T9-18 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano papildymo
292513_T10-210_aiskinamasis rastas.docx
292514_T10-210_sprendimo projektas.docx
292515_T10-210_papildoma informacija.docx
9. 2018-10-24 T10-211 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo
292516_T10-211_aiskinamasis rastas.docx
292517_T10-211_sprendimo projektas.docx
292518_T10-211_PATIKSLINTAS priedas.xls
10. 2018-10-24 Informacija, pranešimai