Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2018-11-28Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
297386_11-29 posėdžio darbotvarkė.docx
2.2018-11-28T10-212 Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui Kaziui Viršilui.
297387_T10-212_aiskinamasis rastas .docx
297388_T10-212_sprendimo projektas.docx
3.2018-11-28T10-213 Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Žydrūnui Ramanavičiui.
297389_T10-213_aiskinamasis rastas.docx
297390_T10-213_sprendimo projektas.docx
4.2018-11-28T10-214 Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.
5.2018-11-28T10-215 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio miestelio bendrojo plano sprendinių tekstinės dalies papildymo.
297391_T10-215_aiskinamasis rastas.docx
297392_T10-215_sprendimas projektas.docx
6.2018-11-28T10-216 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T9-157 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ teikiamų paslaugų Skuodo higienos ir sveikatingumo centre įkainių nustatymo“ papildymo 1.5.15 papunkčiu.
297393_T10-216_aiskinamasis rastas.docx
297394_T10-216_sprendimo projektas.docx
7.2018-11-28T10-217 Dėl Skuodo rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo.
297395_T10-217_aiskinamasis rastas.docx
297396_T10-217_sprendimo projektas.docx
297397_T10-217_priedas.docx
8.2018-11-28T10-218 Dėl valstybei priklausančio turto nurašymo.
297398_T10-218_aiskinamasis rastas.docx
297399_T10-218_sprendimo projektas.docx
297400_T10-218_priedas.docx
9.2018-11-28T10-219 Dėl turto nurašymo.
297401_T10-219_aiskinamasis rastas.docx
297402_T10-219_sprendimo projektas.docx
10.2018-11-28T10-220 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos.
297403_T10-220_aiskinamasis rastas.docx
297404_T10-220_sprendimo projektas.docx
11.2018-11-28T10-221 Dėl būstų išbraukimo iš Skuodo rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo.
297405_T10-221_PATIKSLINTAS aiskinamasis rastas.docx
297406_T10-221_PATIKSLINTAS sprendimo projektas.docx
12.2018-11-28T10-222 Dėl socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T9-157 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“, papildymo.
297407_T10-222_aiskinamasis rastas.docx
297408_T10-222_sprendimo projektas.docx
13.2018-11-28T10-223 Dėl buto pirkimo.
297409_T10-223_aiskinamasis rastas.docx
297410_T10-223_sprendimo projektas.docx
14.2018-11-28T10-224 Dėl Skuodo rajono savivaldybės valdybos 1998-06-18 sprendimu Nr. 194 „Dėl parkų, skverų ir vandenviečių įteisinimo“ patvirtinto Neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašo papildymo.
297411_T10-224_aiskinamasis rastas.docx
297412_T10-224_sprendimo projektas.docx
297413_T10-224_papildoma informacija.pdf
15.2018-11-28T10-225 Dėl Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo.
297414_T10-225_aiskinamasis rastas.docx
297415_T10-225_sprendimo projektas.docx
297416_T10-225_PATIKSLINTAS priedas.docx
297417_T10-225_priedas_p1.docx
297418_T10-225_priedas_p2.docx
297419_T10-225_priedas_p3.docx
16.2018-11-28T10-226 Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos Skuodo rajono savivaldybėje finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
297420_T10-226_aiskinamasis rastas.docx
297421_T10-226_sprendimas projektas.docx
297422_T10-226_priedas.docx
297423_T10-226_papildoma informacija.pdf
17.2018-11-28T10-227 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo.
297424_T10-227_ aiskinamasis rastas.docx
297425_T10-227_sprendimo projektas.docx
297426_T10-227priedas.xlsx
18.2018-11-28Alternatyvus projektas. T10-227 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo.
297429_T10-227_ ALTERNATYVUS aiskinamasis rastas.docx
297430_T10-227_sprendimo projektas.docx
297431_T10-227_ALTERNATYVUS priedas.xlsx
19.2018-11-28T10-228 Dėl bendradarbiavimo sutarties sudarymo su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka.
297432_T10-228aiskinamasis-rastas.docx
297433_T10-228sprendimo-projektas.docx
297434_T10-228priedas.docx
20.2018-11-28Informacija, pranešimai
297435_Informacnis pranesimas_seminaras.pdf
297436_Informacinis pranesimas_del ligonines finansavimo.pdf
297437_Informacinis pranešimas_SGN prašymas.pdf
297438_Informacinis pranešimas_YGN dėl filialo įkūrimo.pdf