Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2018-12-19Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
301312_12-20 posėdžio darbotvarkė.doc
2.2018-12-11T10-229 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
300114_T10-229_aiskinamasis rastas.docx
300115_T10-229_sprendimo projektas.docx
300116_T10-229_priedas.docx
3.2018-12-11T10-230 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo.
300118_T10-230_aiskinamasis rastas.docx
300119_T10-230_sprendimo projektas.docx
300120_T10-230_priedas.docx
300121_T10-230_priedas_1.docx
4.2018-12-11T10-231 Dėl pareiginės algos koeficiento ir 5 metų kadencijos nustatymo Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierei Kristinai Nikartienei ir Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.
300122_T10-231_aiskinamasis rastas.docx
300123_T10-231_sprendimo projektas.docx
300124_T10-231_priedas.docx
5.2018-12-11T10-232 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T9-24 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų III priemonių grupės 1 priemonės ir IV priemonių grupės 2 priemonės pakeitimo.
300125_T10-232_aiskinamasis rastas.docx
300126_T10-232_sprendimo projektas.docx
6.2018-12-11T10-233 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T9-200 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžeto asignavimų pakeitimo ir įsiskolinimų padengimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
300127_T10-233_aiskinamasis rastas.docx
300128_T10-233_sprendimo projektas.docx
7.2018-12-11T10-234 Dėl sutikimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“.
300129_T10-234_aiskinamasis rastas.docx
300130_T10-234_sprendimo projektas.docx
8.2018-12-11T10-235 Dėl naujos redakcijos Skuodo meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.
300131_T10-235_aiskinamasis rastas.docx
300132_T10-235_sprendimo projektas.docx
300133_T10-235_priedas.docx
9.2018-12-11T10-236 Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
300134_T10-236_aiskinamasis rastas.docx
300135_T10-236_sprendimo projektas.docx
300136_T10-236_priedas.docx
300137_T10-236_priedas_p1.docx
300138_T10-236_priedas_p2.docx
300139_T10-236_priedas_p3.docx
10.2018-12-18T10-237 Dėl naujos redakcijos Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo.
301292_T10-237_aiskinamasis rastas.docx
301293_T10-237_sprendimo projektas.docx
301294_T10-237_priedas.docx
11.2018-12-18T10-238 Dėl turto perdavimo.
301295_T10-238_aiskinamasis rastas.docx
301296_T10-238_sprendimo projektas.docx
301297_T10-238_alternatyvus sprendimo projektas.docx
12.2018-12-19Alternatyvus projektas. T10-238 Dėl turto perdavimo
13.2018-12-18T10-239 Dėl valstybei priklausančio turto nurašymo.
301298_T10-239_aiskinamasis rastas.docx
301299_T10-239_sprendimo projektas.docx
301300_T10-239_priedas.docx
14.2018-12-18T10-240 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T9-207 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos perskaičiuotų bazinių kainų nustatymo“ 2 punkto pakeitimo.
301301_T10-240_aiskinamasis rastas.docx
301302_T10-240_sprendimo projektas.docx
15.2018-12-18T10-241 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinių kainų nustatymo.
301303_T10-241_aiskinamasis rastas.docx
301304_T10-241_sprendimo projektas.docx
301305_T10-241_papildoma informacija.docx
16.2018-12-18T10-242 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo.
301306_T10-242_aiskinamasis rastas.docx
301307_T10-242_sprendimo projektas.docx
301308_T10-242_priedas.xlsx
17.2018-12-18T10-243 Dėl bendradarbiavimo su viešąja įstaiga Skuodo amatų ir paslaugų mokykla.
301309_T10-243_aiskinamasis rastas.docx
301310_T10-243_sprendimo projektas.docx
301311_T10-243_papildoma informacija.pdf