Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2019-01-31 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. 2019-01-30 T10-2 Dėl maksimalių ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo
307493_T10-2_aiskinamasis rastas.docx
307494_T10-2_sprendimo projektas.docx
3. 2019-01-30 T10-3 Dėl Kreipimosi socialinei paramai mokiniams ir mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo
307495_T10-3_aiskinamasis rastas.docx
307496_T10-3_sprendimo projektas.docx
307497_T10-3_priedas.docx
4. 2019-01-30 T10-4 Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo
307498_T10-4_aiskinamasis rastas.docx
307499_T10-4_sprendimo projektas.docx
307500_T10-4_priedas.docx
5. 2019-01-30 T10-5 Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo
307501_T10-5_aiskinamasis rastas.docx
307502_T10-5_sprendimo projektas.docx
307503_T10-5_priedas.docx
6. 2019-01-30 T10-6 Dėl projekto „Viešosios bibliotekos naujo pastato statyba, Dariaus ir Girėno g. 25 B, Skuode dalinio finansavimo
307512_T10-6_PATIKSLINTAS_aiskinamasis-rastas.docx
307513_T10-6_sprendimo projektas.docx
7. 2019-01-30 T10-7 Dėl naujos gatvės pavadinimo suteikimo Skuodo mieste
307506_T10-7_aiskinamasis rastas.docx
307507_T10-7_sprendimo projektas.docx
307508_T10-7_priedas.pdf
8. 2019-01-30 T10-8 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T9-173 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo priedo pakeitimo
307509_T10-8_aiskinamasis rastas.docx
307510_T10-8_sprendimo projektas.docx
307518_T10-8_II_PATIKSLINTAS_priedas.docx
9. 2019-01-31 Informacija, pranešimai.
307515_informacinis pranešimas_audito ataskaita.pdf
307516_Informacinis pranešimas_teritorijų vystymo programa.pdf
307517_Informacinis pranešimas_Žadeikio_stadionas.pdf