Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2019-02-26Dėl darbotvarkės patvirtinimo
307519_darbotvarke_02-28.docx
2.2019-02-26T10-9 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T9-64 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano 6.1 papunkčio pakeitimo
307520_T10-9_aiskinamasis rastas.docx
307521_T10-9_sprendimo projektas.docx
307522_T10-9_priedas.docx
3.2019-02-26T10-10 Dėl pritarimo Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui tapti Lietuvos krepšinio federacijos asociacijos nariu
307523_T10-10_aiskinamasis rastas.docx
307524_T10-10_sprendimo projektas.docx
4.2019-02-26T10-11 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T9-52 „Dėl Skuodo miesto šventės organizavimo darbo grupės sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios
307525_T10-11_aiskinamasis rastas.docx
307526_T10-11_sprendimo projektas.docx
5.2019-02-26T10-12 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30. sprendimo Nr. T9-174 „Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovams“ 1.9 papunkčio pakeitimo
307527_T10-12_aiskinamasis rastas.docx
307528_T10-12_sprendimo projektas.docx
6.2019-02-26T10-13 Dėl Skuodo rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo
307529_T10-13_aiskinamasis rastas.docx
307530_T10-13_sprendimo projektas.docx
7.2019-02-26T10-14 Dėl Žemytės kapinių statuso pakeitimo
307531_T10-14_aiskinamasis rastas.docx
307532_T10-14_sprendimo projektas.docx
8.2019-02-26T10-15 Dėl Skuodo rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Skuodo rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo
307533_T10-15_aiskinamais rastas.docx
307534_T10-15_sprendimo projektas.docx
307535_T10-15_priedas.docx
307536_T10-15_priedas_1.docx
9.2019-02-26T10-16 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo
307537_T10-16_aiskinamasis rastas.docx
307538_T10-16_sprendimo projektas.docx
307539_T10-16_priedas.docx
10.2019-02-26T10-17 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2019 metų programos patvirtinimo
307540_T10-17_aiskinamasis rastas.docx
307541_T10-17_sprendimo projektas.docx
307542_T10-17_priedas.docx
11.2019-02-26T10-18 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo
307543_T10-18_aiskinamasis rastas.docx
307544_T10-18_sprendimo projektas.docx
307545_T10-18_priedas.docx
12.2019-02-26T10-19 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių patvirtinimo
307546_T10-19_aiskinamasis rastas.docx
307547_T10-19_sprendimo projektas.docx
307548_T10-19_priedas.docx
13.2019-02-26T10-20 Dėl asociacijų projektų bendrojo finansavimo
307549_T10-20_aiskinamasis rastas.docx
307550_T10-20_sprendimo projektas.docx
14.2019-02-26T10-21 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
307551_T10-21_aiskinamasis rastas.docx
307552_T10-21_sprendimo projektas.docx
307553_T10-21_p1.docx
307554_T10-21_1programa.zip
307555_T10-21_2programa.zip
307556_T10-21_3programa.zip
307557_T10-21_4programa.zip
307558_T10-21_5programa.zip
307559_T10-21_6programa.zip
307560_T10-21_p1_programu_islaidu_suvestine.xlsx
15.2019-02-26T10-22 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo
307561_T10-22_aiskinamasis rastas.docx
307562_T10-22_sprendimo projektas.docx
307563_T10-22_priedas.xlsx
16.2019-02-26T10-23 Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
307564_T10-23_aiskinamasis rastas.docx
307565_T10-23_sprendimo projektas.docx
307566_T10-23_priedas.docx
17.2019-02-26T10-24 Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo
307567_T10-24_aiskinamasis rastas.docx
307568_T10-24_sprendimo projektas.docx
307569_T10-24_priedas.docx
18.2019-02-27Dėl informacijos, pranešimų.
307570_Informacinis pranešimas.pdf