Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2019-03-26Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
315719_darbotvarke_03-28.docx
2.2019-03-26T10-25 Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose 2019–2020 mokslo metais nustatymo.
315720_T10-25_aiskinamasis rastas.docx
315721_T10-25_sprendimo projektas.docx
315722_T10-25_priedas.docx
3.2019-03-27T10-27 Dėl sutikimo reorganizuoti Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto mokyklą-daugiafunkcį centrą.
315723_T10-27_aiskinamasis rastas.docx
315724_T10-27_sprendimo projektas.docx
4.2019-03-26T10-28 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos, mero ir administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
315725_T10-28_aiskinamasis rastas.docx
315726_T10-28_sprendimo projektas.docx
315727_T10-28_priedas.pdf
315728_T10-28_priepdas_p1.docx
315729_T10-28_priedas_p2.docx
5.2019-03-26T10-29 Dėl Skuodo vaikų lopšelio-darželio 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
315730_T10-29_aiskinamasis rastas.docx
315731_T10-29_sprendimo projektas.docx
315732_T10-29_priedas.docx
6.2019-03-26T10-30 Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
315733_T10-30_aiskinamasis rastas.docx
315734_T10-30_sprendimo projektas.docx
315735_T10-30_priedas.docx
7.2019-03-26T10-31 Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
315736_T10-31_aiskinamasis rastas.docx
315737_T10-31_sprendimo projektas.docx
315738_T10-31_priedas.docx
8.2019-03-26T10-32 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
315739_T10-32_aiskinamasis rastas.docx
315740_T10-32_sprendimo projektas.docx
315741_T10-32_priedas.docx
9.2019-03-26T10-33 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
315742_T10-33_aiskinamasis rastas.docx
315743_T10-33_sprendimo projektas.docx
315744_T10-33_PATIKSLINTAS priedas.docx
10.2019-03-26T10-34 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
315745_T10-34_aiskinamasis rastas.docx
315746_T10-34_sprendimo projektas.docx
315747_T10-34_priedas.docx
11.2019-03-26T10-35 Dėl Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
315748_T10-35_aiskinamasis rastas.docx
315749_T10-35_sprendimo projektas.docx
315750_T10-35_priedas.docx
12.2019-03-26T10-36 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
315751_T10-36_aiskinamasis rastas.docx
315752_T10-36_sprendimo projektas.docx
315753_T10-36_priedas.docx
13.2019-03-26T10-37 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T9-18 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų I priemonių grupės 1, 2, 3 priemonių pakeitimo bei I priemonių grupės papildymo 4 priemone.
315754_T10-37_aiskinamasis rastas.docx
315755_T10-37_sprendimo projektas.docx
14.2019-03-26T10-38 Dėl lėšų skyrimo darbams finansuoti.
315756_T10-38_aiskinamasis rastas.docx
315757_T10-38_sprendimo projektas.docx
15.2019-03-26T10-39 Dėl Skuodo rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo.
315758_T10-39_aiskinamasis rastas.docx
315759_T10-39_sprendimo projektas.docx
315760_T10-39_priedas.docx
16.2019-03-26T10-40 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.
315761_T10-40_aiskinamasis rastas.docx
315762_T10-40_sprendimo projektas.docx
17.2019-03-26T10-41 Dėl buto pirkimo.
315763_T10-41_aiskinamasis rastas.docx
315764_T10-41_sprendimo projektas.docx
18.2019-03-26T10-42 Dėl turto nuomos.
315765_T10-42_aiskinamasis rastas.docx
315766_T10-42_sprendimo projektas.docx
19.2019-03-26T10-43 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos.
315767_T10-43_aiskinamasis rastas.docx
315768_T10-43_sprendimo projektas.docx
20.2019-03-26T10-44 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Skuodo rajono Ylakių seniūnijos Stripinių kaime.
315769_T10-44_aiskinamasis rastas.docx
315770_T10-44_sprendimo projektas.docx
315771_T10-44_priedas.pdf
21.2019-03-26T10-45 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo.
315772_T10-45_aiskinamasis rastas.docx
315773_T10-45_sprendimo projektas.docx
22.2019-03-26T10-46 Dėl pavedimo Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro lengvosios atletikos treneriui Antanui Donėlai laikinai eiti Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pareigas.
315774_T10-46_aiskinamasis rastas.docx
315775_T10-46_sprendimo projektas.docx
23.2019-03-26Dėl informacijos, pranešimų.
315776_Informacinis_pranešimas.pdf