Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2019-04-11Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
318498_darbotvarkė.docx
2.2019-04-11T10-47 Dėl projekto „Atradimai su biblioteka“ finansavimo.
318499_T10-47_aiskinamasis rastas.docx
318500_T10-47_sprendimo projektas.docx
3.2019-04-11T10-48 Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kainų ir finansinių normatyvų patvirtinimo.
318501_T10-48_aiskinamasis rastas.docx
318502_T10-48_sprendimo projektas.docx
4.2019-04-11T10-49 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2019 metų objektų sąrašo patvirtinimo.
318503_T10-49_aiskinamasis rastas.docx
318504_T10-49_sprendimo projektas.docx
318505_T10-49_PATIKSLINTAS_priedas.docx
5.2019-04-11T10-50 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos.
318506_T10-50_aiskinamasis rastas.docx
318507_T10-50_sprendimo projektas.docx
6.2019-04-11T10-51 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos.
318508_T10-51_aiskinamasis rastas.docx
318509_T10-51_sprendimo projektas.docx
7.2019-04-11T10-52 Dėl Skuodo rajono vaikų lopšelių-darželių ikimokyklinio ugdymo programos vykdymo vasaros laikotarpiu.
318510_T10-52_aiskinamasis rastas.docx
318511_T10-52_sprendimo projektas.docx
318512_T10-52_papildoma informacija.jpg
318513_T10-52_papildoma informacija1.pdf
318514_T10-52_papildoma informacija2.pdf
8.2019-04-11T10-53 Dėl slapto balsavimo biuletenių pavyzdžių patvirtinimo.
318515_T10-53_PATIKSLINTAS aiskinamasis rastas.docx
318516_T10-53_sprendimo projektas.docx
318517_T10-53_PATIKSLINTAS priedas.docx