Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2019-04-16Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
318518_darbotvarke.docx
2.2019-04-16T10-54 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų ir pavedimo Finansų skyriaus vedėjai Nijolei Mackevičienei laikinai eiti Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.
318519_T10-54_aiskinamasis rastas.docx
318520_T10-54_sprendimo projektas.docx
3.2019-04-16T10-55 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigų.
318521_T10-55_aiskinamasis rastas.docx
318522_T10-55_sprendimo projektas.docx
4.2019-04-16T10-56 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo.
318523_T10-56_aiskinamasis rastas.docx
318524_T10-56_sprendimo projektas.docx
5.2019-04-16T10-57 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo.
318525_T10-57_aiskinamasis rastas'.docx
318526_T10-57_sprendimo projektas.docx
6.2019-04-16T10-58 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo.
318527_T10-58_aiskinamasis rastas.docx
318528_T10-58_sprendimo projektas.docx
7.2019-04-16T10-59 Dėl delegatų į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą.
318529_T10-59_aiskinamasis rastas.docx
318530_T10-59_sprendimo projektas.docx
8.2019-04-16Dėl informacijos, pranešimų.
318531_informacinis_pranešimas.pdf