Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2019-05-08Dėl naujai išrinkto Savivaldybės tarybos nario priesaikos priėmimo.
2.2019-05-08Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
321551_05-09 posėdžio darbotvarkė.docx
3.2019-05-08T10-61 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo.
321552_T10-61_aiskinamasis rastas.docx
321553_T10-61_sprendimo projektas.docx
4.2019-05-08T10-62 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. T9-56 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ papildymo 2.2.5 papunkčiu.
321554_T10-62_aiskinamasis rastas.docx
321555_T10-62_sprendimo projektas.docx
5.2019-05-08T10-63 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. T9-57 „Dėl delegatų į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą“ 2 punkto pakeitimo.
321556_T10-63_aiskinamasis rastas.docx
321557_T10-63_sprendimo projektas.docx
6.2019-05-08Dėl informacijos, pranešimų.
321558_informacinis pranešimas_mokymai.pdf
321559_informacinis pranešimas_kvietimas.pdf
321560_informacinis_pranešimas_mosėdžio-sen.pdf