Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2019-05-21 Dėl naujai išrinkto Savivaldybės tarybos nario priesaikos priėmimo.
2. 2019-05-21 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
323692_darbotvarke_05-23.docx
3. 2019-05-21 T10-64 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo
323693_T10-64_PATIKSLINTAS_aiskinamasis rastas.docx
323694_T10-64_PATIKSLINTAS_sprendimo projektas.docx
4. 2019-05-21 T10-65 Dėl leidimo išdavimo Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui
323695_T10-65_aiskinamasis rastas.docx
323696_T10-65_sprendimo projektas.docx
5. 2019-05-21 T10-66 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. T9-56 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo
323697_T10-66_aiskinamasis rastas.docx
323698_T10-66_sprendimo projektas.docx
6. 2019-05-21 T10-67 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo nr. T9-143 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Skuodo rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
323699_T10-67_aiskinamasis rastas.docx
323700_T10-67_sprendimo projektas.docx
7. 2019-05-21 Informacija, pranešimai.
323701_informacinis pranešimas_susitikimas.pdf
323702_informacinis pranešimas_ataskaita.docx