Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2019-05-28Dėl darbotvarkės patvirtinimo
325036_darbotvarke.docx
2.2019-05-28T10-68 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo
325037_T10-68_aiskinamasis rastas.docx
325038_T10-68_sprendimo projektas.docx
325039_T10-68_priedas.docx
325040_T10-68_priedas_p1.docx
3.2019-05-28T10-69 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo
325041_T10-69_aiskinamasis rastas.docx
325042_T10-69_sprendimo projektas.docx
325043_T10-69_papildoma informacija.pdf
4.2019-05-28T10-70 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano papildymo naujomis priemonėmis
325044_T10-70_aiskinamasis rastas.docx
325045_T10-70_sprendimo projektas.docx
5.2019-05-28T10-71 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo
325046_T10-71_aiskinamasis rastas.docx
325047_T10-71_sprendimo projektas.docx
325048_T10-71_priedas.xls
6.2019-05-28T10-72 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2020 metų tarifų nustatymo
325049_T10-72_aiskinamasis rastas.docx
325050_T10-72_sprendimo projektas.docx
7.2019-05-28T10-73 Dėl žemės mokesčio 2020 metų tarifų nustatymo
325051_T10-73_aiskinamasis rastas.docx
325052_T10-73_sprendimo projektas.docx
8.2019-05-28T10-74 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo
325053_T10-74_PATIKSLINTAS_aiskinamasis-rastas.docx
325054_T10-74_PATIKSLINTAS_sprendimo projektas.docx
9.2019-05-28T10-60 Dėl Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo
325055_T10-60_aiskinamasis rastas.docx
325056_T10-60_sprendimo projektas.docx
325057_T10-60_priedas_1.docx
325058_T10-60_priedas_2.docx
10.2019-05-28T10-75 Dėl pavedimo Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui Alvydui Stongvilui
325059_T10-75_aiskinamasis rastas.docx
325060_T10-75_sprendimo projektas.docx
11.2019-05-28T10-76 Dėl Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos direktorės Onos Gerulskienės darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu
325061_T10-76_aiskinamasis rastas.docx
325062_T10-76_sprendimo projektas.docx
325063_T10-76_priedas.docx
12.2019-05-28T10-77 Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybą
325064_T10-77_PATIKSLINTAS_aiskinamasis rastas.docx
325065_T10-74_PATIKSLINTAS_sprendimo projektas.docx
13.2019-05-28T10-78 Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB Skuodo autobusų stoties įstatinio kapitalo padidinimo
325066_T10-78_aiskinamasis rastas.docx
325067_T10-78_sprendimo projektas.docx
325068_T10-78_papildoma informacija_1.docx
325069_T10-78_papildoma informacija_2.pdf
325070_T10-78_papildoma informacija_3.pdf
325071_T10-78_papildoma informacija_4.pdf
14.2019-05-28T10-79 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti pagal patikėjimo sutartį
325072_T10-79_aiskinamasis rastas.docx
325073_T10-79_sprendimo projektas.docx
15.2019-05-28T10-80 Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo
325074_T10-80_aiškinamasis rastas.docx
325075_T10-80_sprendimo projektas.docx
325076_T10-80_priedas.docx
16.2019-05-28T10-81 Dėl Skuodo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų ir Jaunimo atstovų rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
325077_T10-81_aiskinamasis rastas.docx
325078_T10-81_sprendimo projektas.docx
325079_T10-81_priedas_1.docx
325080_T10-81_priedas_2.docx
17.2019-05-28T10-82 Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
325081_T10-82_aiskinamasis rastas.docx
325082_T10-82_sprendimo projektas.docx
325083_T10-82_priedas.docx
18.2019-05-29T10-83 Dėl Skuodo Bartuvos progimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
325084_T10-83_aiskinamasis rastas.docx
325085_T10-83_sprendimo projektas.docx
325086_T10-83_priedas.docx
19.2019-05-29T10-84 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
325087_T10-84_aiskinamasis rastas.docx
325088_T10-84_sprendimo projektas.docx
325089_T10-84_priedas.docx
20.2019-05-29T10-85 Dėl Skuodo rajono Ylakių gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
325090_T10-85_aiskinamasis rastas.docx
325091_T10-85_sprendimo projektas.docx
325092_T10-85_priedas.docx
21.2019-05-29T10-86 Dėl Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
325093_T10-86_aiskinamasis rastas.docx
325094_T10-86_sprendimo projektas.docx
325095_T10-86_priedas.docx
22.2019-05-29T10-87 Dėl Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
325096_T10-87_aiskinamasis rastas.docx
325097_T10-87_sprendimo projektas.docx
325098_T10-87_priedas.docx
23.2019-05-29T10-88 Dėl Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
325099_T10-88_aiskinamasis rastas.docx
325100_T10-88_sprendimo projektas.docx
325101_T10-88_priedas.docx
24.2019-05-29T10-89 Dėl Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
325102_T10-89_aiskinamasis rastas.docx
325103_T10-89_sprendimo projektas.docx
325104_T10-89_priedas.docx
25.2019-05-29T10-90 Dėl Skuodo meno mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
325105_T10-90_aiskinamasis rastas.docx
325106_T10-90_sprendimo projektas.docx
325107_T10-90_priedas.docx
26.2019-05-29T10-91 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
325108_T10-91_aiskinamasis rastas.docx
325109_T10-91_sprendimo projektas.docx
325110_T10-91_priedas.docx
27.2019-05-29T10-92 Dėl Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
325111_T10-92_aiskinamasis rastas.docx
325112_T10-92_sprendimo projektas.docx
325113_T10-92_priedas.docx
28.2019-05-29T10-93 Dėl Skuodo rajono pedagoginės psichologinės tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
325114_T10-93_aiskinamasis rastas.docx
325115_T10-93_sprendimo projektas.docx
325116_T10-93_priedas.docx
29.2019-05-29T10-94 Dėl Skuodo rajono kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
325117_T10-94_aiskinamasis rastas.docx
325118_T10-94_sprendimo projektas.docx
325119_T10-94_priedas.docx
30.2019-05-29T10-95 Dėl Skuodo muziejaus 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
325120_T10-95_aiskinamasis rastas.docx
325121_T10-95_sprendimo projektas.docx
325122_T10-95_priedas.doc
31.2019-05-29T10-96 Dėl Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
325123_T10-96_aiskinamasis rastas.docx
325124_T10-96_sprendimo projektas.docx
325125_T10-96_priedas.doc
32.2019-05-29T10-97 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
325126_T10-97_aiskinamasis raštas.docx
325127_T10-97_sprendimo projektas.docx
325128_T10-97_priedas.docx
33.2019-05-29T10-98 Dėl Skuodo atviro jaunimo centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
325129_T10-98_aiskinamasis rastas.docx
325130_T10-98_sprendimo projektas.docx
325131_T10-98_priedas.doc
34.2019-05-29T10-99 Dėl viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
325132_T10-99_aiskinamasis rastas.docx
325133_T10-99_sprendimo projektas.docx
325134_T10-99_priedas.docx
35.2019-05-29T10-100 Dėl viešosios įstaigos Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
325135_T10-100_aiskinamasis rastas.docx
325136_T10-100_sprendimo projektas.docx
325137_T10-100_priedas.docx
36.2019-05-29T10-101 Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
325138_T10-101_aiskinamasis rastas.docx
325139_T10-101_sprendimo projektas.docx
325140_T10-101_priedas.docx
37.2019-05-29T10-102 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Skuodo autobusų stoties 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
325141_T10-102_aiskinamasis rastas.docx
325142_T10-102_sprendimo projektas.docx
325143_T10-102_priedas.docx
38.2019-05-29T10-103 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
325144_T10-103_aiskinamasis rastas.docx
325145_T10-103_sprendimo projektas.docx
325146_T10-103_priedas.docx
39.2019-05-29T10-104 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
325147_T10-104_aiskinamasis rastas.docx
325148_T10-104_sprendimo projektas.docx
325149_T10-104_priedas.docx