Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2019-06-21Dėl naujai išrinkto Savivaldybės tarybos nario priesaikos priėmimo.
2.2019-06-21Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
328970_06-27_darbotvarke.docx
3.2019-06-21T10-102 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Skuodo autobusų stoties 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
328971_T10-102_aiskinamasis rastas.docx
328972_T10-102_PATIKSLINTAS_sprendimo projektas.docx
328973_T10-102_priedas.docx
4.2019-06-21T10-103 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
328974_T10-103_aiskinamasis rastas.docx
328975_T10-103_PATIKSLINTAS_sprendimo projektas.docx
328976_T10-103_priedas.docx
5.2019-06-21T10-104 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
328977_T10-104_aiskinamasis rastas.docx
328978_T10-104_PATIKSLINTAS_sprendimo projektas.docx
328979_T10-104_priedas.docx
6.2019-06-21T10-105 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo.
328980_T10-105_aiskinamasis rastas.docx
328981_T10-105_sprendimo projektas.docx
328982_T10-105_priedas.xls
7.2019-06-21T10-106 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, ir lengvatų patvirtinimo.
328983_T10-106_aiskinamasis rastas.docx
328984_T10-106_sprendimo projektas.docx
328985_T10-106_priedas.docx
328986_T10-106_priedas_1.docx
8.2019-06-21T10-107 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudėties patvirtinimo.
328987_T10-107_aiskinamasis rastas.docx
328988_T10-107_sprendimo projektas.docx
328989_T10-107_papildoma informacija.pdf
9.2019-06-21T10-108 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudėties patvirtinimo.
328990_T10-108_aiskinamasis rastas.docx
328991_T10-108_sprendimo projektas.docx
328992_T10-108_papildoma informacija.pdf
10.2019-06-21T10-109 Dėl atstovų delegavimo į Skuodo vietos veiklos grupės valdymo organą.
328993_T10-109_aiskinamasis rastas.docx
328994_T10-109_sprendimo projektas.docx
11.2019-06-21T10-110 Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo.
328995_T10-110_aiskinamasis rastas.docx
328996_T10-110_sprendimo projektas.docx
12.2019-06-21T10-111 Dėl Skuodo rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
328997_T10-111_aiskinamasis rastas.docx
328998_T10-111_sprendimo projektas.docx
328999_T10-111_priedas.docx
13.2019-06-21T10-112 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.
329000_T10-112_aiskinamasis rastas.docx
329001_T10-112_sprendimo projektas.docx
14.2019-06-21T10-113 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T9-47 „Dėl nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo“ papildymo 3.12 papunkčiu ir 4 punkto pakeitimo.
329002_T10-113_aiskinamasis rastas.docx
329003_T10-113_sprendimo projektas.docx
15.2019-06-21T10-114 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2019 metų objektų sąrašo patvirtinimo.
329004_T10-114_aiskinamasisi rastas.docx
329005_T10-114_sprendimo projektas.docx
329006_T10-114_PATIKSLINTAS_priedas.docx
16.2019-06-21T10-115 Dėl projekto „Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Skuodo rajono savivaldybės administracijos pastate, adresu: Vilniaus g. 13, Skuodas“ rengimo ir finansavimo.
329007_T10-115_aiskinamasis rastas.docx
329008_T10-115_sprendimo projektas.docx
17.2019-06-21T10-116 Dėl projekto „Inovatyvios keturių T koncepcijos (turizmas, mokymai, tradicijos, technologijos) kūrimas ir skatinimas gamtos ir kultūros paveldo objektuose Vakarų Lietuvoje ir Pietų Kuržemėje (4 T)“ rengimo ir finansavimo.
329009_T10-116_aiskinamasis rastas.docx
329010_T10-116_sprendimo projektas.docx
18.2019-06-21T10-117 Dėl projekto „Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios (u. k. 1596) tvarkybos (remonto, apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projekto parengimas“ rengimo ir finansavimo.
329011_T10-117_aiskinamasis rastas.docx
329012_T10-117_sprendimo projektas.docx
19.2019-06-21T10-118 Dėl projekto „Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios (u. k. 29934) fasado tvarkybos (remonto ir restauravimo) darbai“ rengimo ir finansavimo.
329013_T10-118_aiskinamasis rastas.docx
329014_T10-118_sprendimo projektas.docx
20.2019-06-21T10-119 Dėl projekto „Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios statinių komplekso klebonijos pastato (u. k. 11171) tvarkybos darbų projekto parengimas“ rengimo ir finansavimo.
329015_T10-119_aiskinamasis rastas.docx
329016_T10-119_sprendimo projektas.docx
21.2019-06-21T10-120 Dėl projekto „Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios fasado tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų projekto parengimas“ rengimo ir finansavimo.
329017_T10-120_aiskinamasis rastas.docx
329018_T10-120_sprendimo projektas.docx
22.2019-06-21T10-121 Dėl pritarimo dalyvauti INTERREG 2014–2020 m. Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Tarpsieninio bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant tvarią ilgalaikę plėtrą tarp Klaipėdos ir Kuržemės regionų“.
329019_T10-121_aiskinamasis rastas.docx
329020_T10-121_sprendimo projektas.docx
23.2019-06-21T10-122 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano 2014–2018 metų ataskaitos tvirtinimo.
329021_T10-122_aiskinamasis rastas.docx
329022_T10-122_sprendimo projektas.docx
329023_T10-122_priedas.doc
329024_T10-122_priedas_p1.doc
24.2019-06-21T10-123 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos darbo vasaros laikotarpiu.
329025_T10-123_aiskinamasis rastas.docx
329026_T10-123_sprendimo projektas.docx
329027_T10-123_papildoma informacija.pdf
25.2019-06-21T10-124 Dėl melioracijos sistemų naudotojų asociacijų projektų rengimo ir finansavimo.
329028_T10-124_aiskinamasis rastas.docx
329029_T10-124_sprendimo projektas.docx
26.2019-06-21T10-125 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. T9-56 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ 2.3.4 papunkčio pakeitimo.
329030_T10-125_aiskinamasis rastas.docx
329031_T10-125_sprendimo projektas.docx