Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2019-08-23Dėl darbotvarkės patvirtinimo
337241_08-29_darbotvarke.docx
2.2019-08-23T10-128 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo
337242_T10-128_aiskinamasis rastas.docx
337243_T10-128_sprendimo projektas.docx
337244_T10-128_priedas.xls
3.2019-08-23T10-129 Dėl Skuodo rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų 2018 metų rinkinio patvirtinimo
337245_T10-129_aiskinamasis rastas.docx
337246_T10-129_sprendimo projektas.docx
337247_T10-129_priedas1.1.1-1.1.6.xlsx
337248_T10-129_priedas1.1.7.docx
337249_T10-129_priedas1.2.1.pdf
337250_T10-129_priedas1.2.2.pdf
337251_T10-129_priedas1.2.3.pdf
337252_T10-129_priedas1.2.4.pdf
337253_T10-129_priedas1.2.5.pdf
4.2019-08-23T10-130 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T9-103 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti“ 1 punktu patvirtinto sąrašo papildymo
337254_T10-130_aiskinamasis rastas.docx
337255_T10-130_sprendimo projektas.docx
337256_T10-130_priedas.docx
5.2019-08-23T10-131 Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo 2019 metams
337257_T10-131_aiskinamasis rastas.docx
337258_T10-131_sprendimo projektas.docx
337259_T10-131_papildoma informacija.doc
6.2019-08-23T10-132 Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių, priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose 2019–2020 mokslo metais nustatymo ir lėšų skyrimo iš Skuodo rajono savivaldybės biudžeto papildomam sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti
337263_T10-132_aiskinamasis rastas.docx
337264_T10-132_sprendimo projektas.docx
337265_T10-132_priedas.docx
7.2019-08-23T10-133 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo
337260_T10-133_aiskinamasis rastas.docx
337261_T10-133_sprendimo projektas.docx
337262_T10-133_priedas.docx
8.2019-08-23T10-134 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T9-152 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės Simono Daukanto premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
337266_T10-134_aiskinamasis rastas.docx
337267_T10-134_sprendimo projektas.docx
9.2019-08-23T10-135 Dėl Skuodo rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
337268_T10-135_aiskinamasis rastas.docx
337269_T10-135_sprendimo projektas.docx
337270_T10-135_priedas.docx
10.2019-08-23T10-136 Dėl atstovų delegavimo į Skuodo miesto vietos veiklos grupės tarybą
337271_T10-136_aiskinamasis rastas.docx
337272_T10-136_sprendimo projektas.docx
11.2019-08-23T10-137 Dėl žemės sklypo išbraukimo iš neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašo
337273_T10-137_aiskinamasis rastas.docx
337274_T10-137_sprendimo projektas.docx
337275_T10-137_papildoma informacija.pdf
337276_T10-137_papildoma informacija1.png
337277_T10-137_papildoma informacija2.pdf
12.2019-08-23T10-138 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
337278_T10-138_aiskinamasis rastas.docx
337279_T10-138_sprendimo projektas.docx
13.2019-08-23T10-139 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
337280_T10-139_aiskinamasis rastas.docx
337281_T10-139_sprendimo projektas.docx
337282_T10-139_priedas.docx
14.2019-08-23T10-140 Dėl Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotojos, laikinai einančios direktoriaus pareigas, Stanislavos Šaulienės darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu
337283_T10-140_aiskinamasis rastas.docx
337284_T10-140_sprendimo projektas.docx
337285_T10-140_priedas.docx
15.2019-08-23T10-141 Dėl Savivaldybės mero pavaduotojos Daivos Budrienės kasmetinių atostogų
337286_T10-141_aiskinamasis rastas.docx
337287_T10-141_sprendimo projektas.docx
16.2019-08-23T10-142 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T9-35 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T9-18 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų I priemonių grupės 1, 2, 3 priemonių pakeitimo bei I priemonių grupės papildymo 4 priemone“ patvirtintos Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų I priemonių grupės 3 priemonės pakeitimo
337288_T10-142_aiskinamasis rastas.docx
337289_T10-142_sprendimo projektas.docx
17.2019-08-23T10-143 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T9-11 „Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ 1 punkto pakeitimo
337290_T10-143_aiskinamasis rastas.docx
337291_T10-143_sprendimo projektas.docx
18.2019-08-23T10-144 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2019 metų programos patvirtinimo
337292_T10-144_aiskinamasis rastas.docx
337293_T10-144_sprendimo projektas.docx
337294_T10-144_priedas.docx
19.2019-08-23T10-145 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T9-4 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų 12 punkto pakeitimo
337295_T10-145_aiskinamasis rastas.docx
337296_T10-145_sprendimo projektas.docx
20.2019-08-23T10-146 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T9-3 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų 2 punkto pakeitimo
337297_T10-146_aiskinamasis rastas.docx
337298_T10-146_sprendimo projektas.docx
21.2019-08-23T10-147 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T9-165 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo
337299_T10-147_aiskinamasis rastas.docx
337300_T10-147_sprendimo projektas.docx
22.2019-08-23T10-148 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą
337301_T10-148_aiskinamasis rastas.docx
337302_T10-148_sprendimo projektas.docx
23.2019-08-23T10-149 Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo
337303_T10-149_aiskinamasis rastas.docx
337304_T10-149_sprendimo projektas.docx
24.2019-08-23T10-150 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T9-189 „Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybą“ 1 punkto pakeitimo
337305_T10-150_aiskinamasis rastas.docx
337306_T10-150_sprendimo projektas.docx
25.2019-08-23T10-151 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T9-190 „Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybą“ 1 punkto pakeitimo
337307_T10-151_aiskinamasis rastas.docx
337308_T10-151_sprendimo projektas.docx
26.2019-08-23T10-152 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T9-191 „Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybą“ 1 punkto pakeitimo
337309_T10-152_aiskinamasis rastas.docx
337310_T10-152_sprendimo projektas.docx
27.2019-08-23T10-153 Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo
337311_T10-153_aiskinamasis rastas.docx
337312_T10-153_sprendimo projektas.docx
337313_T10-153_priedas.docx
28.2019-08-23T10-154 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti pagal patikėjimo sutartį
337314_T10-154_aiskinamasis rastas.docx
337315_T10-154_sprendimo projektas.docx
29.2019-08-23Dėl informacijos, pranešimų