Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2019-09-24Dėl darbotvarkės patvirtinimo
341685_09-26_darbotvarke.docx
2.2019-09-24T10-155 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2019–2021 strateginio veiklos plano 3 programos „Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimas“ 2 priedo „Jaunimo ir jaunų šeimų skatinimo ir aktyvinimo programa“ pakeitimo
341686_T10-155_aiskinamasis rastas.docx
341687_T10-155_sprendimo projektas.docx
341688_T10-155_priedas.docx
341689_T10-155_papildoma informacija.pdf
3.2019-09-24T10-156 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo
341690_T10-156_aiskinamasis rastas.docx
341691_T10-156_sprendimo projektas.docx
341692_T10-156_PATIKSLINTAS_priedas.xls
4.2019-09-24T10-157 Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių, priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose 2019–2020 mokslo metais nustatymo
341693_T10-157_aiskinamasis rastas.docx
341694_T10-157_sprendimo projektas.docx
341695_T10-157_priedas.docx
5.2019-09-24T10-158 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2019 metų objektų sąrašo patvirtinimo
341696_T10-158_aiskinamasis rastas.docx
341697_T10-158_sprendimo projekta.docx
341698_T10-158_priedas.docx
6.2019-09-24T10-159 Dėl Skuodo rajono savivaldybės valdybos 1998 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 194 „Dėl parkų, skverų ir vandenviečių įteisinimo“ patvirtinto Neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašo papildymo
341699_T10-159_aiskinamasis rastas.docx
341700_T10-159_sprendimo projektas.docx
341701_T10-159_papildoma informacija.pdf
341702_T10-159_papildoma informacija1.docx
341703_T10-159_papildoma informacija2.docx
7.2019-09-24T10-160 Dėl projekto rengimo ir finansavimo
341704_T10-160_aiskinamasis rastas.docx
341705_T10-160_sprendimo projektas.docx
8.2019-09-24T10-161 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ teikiamų paslaugų Skuodo higienos ir sveikatingumo centre įkainių nustatymo
341706_T10-161_aiskinamasis rastas.docx
341707_T10-161_sprendimo projektas.docx
9.2019-09-24T10-162 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos, patvirtintos Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 metų balandžio 26 d. sprendimu Nr. T9-77 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“, 10.3.1 papunkčio pakeitimo
341708_T10-162_aiskinamasis rastas.docx
341709_T10-162_sprendimo projektas.docx
10.2019-09-24T10-163 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro mokesčio už neformalųjį švietimą taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
341710_T10-163_aiskinamasis rastas.docx
341711_T10-163_sprendimo projektas.docx
341712_T10-163_priedas.docx
11.2019-09-24T10-164 Dėl Mokesčio dydžio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį švietimą Skuodo meno mokykloje nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
341713_T10-164_aiskinamasis rastas.docx
341714_T10-164_sprendimo projektas.docx
341715_T10-164_priedas.docx
12.2019-09-24Dėl tyrimo apie Skuodo rajono savivaldybėje teikiamas viešąsias paslaugas pristatymo
13.2019-09-26Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos 2019-09-24 rašto Nr. (14)-SD-557 „Kvietimas dalyvauti LSA „Auksinės krivūlės“ apdovanojimų įteikimo ceremonijoje