Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2019-10-28 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
346585_10-31_darbotvarke.docx
2. 2019-10-28 T10-165 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ 2019–2021 metų veiklos plano patvirtinimo
346586_T10-165_aiskinamasis rastas.docx
346587_T10-165_sprendimo projektas.docx
346588_T10-165_priedas.docx
3. 2019-10-28 T10-166 Dėl nekilnojamojo turto pirkimo
346589_T10-166_aiskinamasis rastas.docx
346590_T10-166_sprendimo projektas.docx
4. 2019-10-30 T10-167 Dėl Skuodo rajono savivaldybės turto nuomos
346591_T10-167_aiskinamasis rastas.docx
346592_T10-167_sprendimo projektas.docx
5. 2019-10-30 T10-168 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti pagal patikėjimo sutartį
346593_T10-168_aiskinamasis rastas.docx
346594_T10-168_sprendimo projektas.docx
6. 2019-10-30 T10-169 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo
346595_T10-169_aiskinamasis rastas.docx
346596_T10-169_sprendimo projektas.docx
346597_T10-169_priedas.docx
7. 2019-10-30 T10-170 Dėl Savivaldybės mero delegavimo į Skuodo miesto vietos veiklos grupės visuotinį susirinkimą
346598_T10-170_aiskinamasis rastas.docx
346599_T10-170_sprendimo projektas.docx
8. 2019-10-30 T10-171 Dėl Skuodo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos patvirtinimo
346600_T10-171_aiskinamasis rastas.docx
346601_T10-171_sprendimo projektas.docx
346602_T10-171_papildoma informacija.pdf
9. 2019-10-30 T10-172 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo
346603_T10-172_aiskinamasis rastas.docx
346604_T10-172_sprendimo projektas.docx
10. 2019-10-30 T10-173 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo
346605_T10-173_II_PATIKSLINTAS_aiskinamasis rastas.docx
346606_T10-173_PATIKSLINTAS_sprendimo projektas.docx
346607_T10-173_II_PATIKSLINTAS_priedas.xls
11. 2019-10-30 T10-174 Dėl Skuodo rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos patvirtinimo
346608_T10-174_aiskinamasis rastas.docx
346609_T10-174_sprendimo projektas.docx
12. 2019-10-30 Dėl informacijos, pranešimų.