Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2019-11-26Dėl darbotvarkės patvirtinimo
351345_11-28_darbotvarke.docx
2.2019-11-26T10-175 Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų patvirtinimo
351346_T10-175_PATIKSLINTAS_aiskinamasis rastas.docx
351347_T10-175_PATIKSLINTAS_sprendimo projektas.docx
3.2019-11-26T10-176 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2019 metų objektų sąrašo patvirtinimo
351348_T10-176_aiskinamasis rastas.docx
351349_T10-176_sprendimo projektas.docx
351350_T10-176_PATIKSLINTAS_priedas.docx
4.2019-11-26T10-177 Dėl pritarimo ryšio bokšto Šliktinės k. Skuodo r. sav. statybai
351351_T10-177_aiskinamasis rastas.docx
351352_T10-177_sprendimo projektas.docx
351353_T10-177_papildoma informacija.pdf
351354_T10-177_papildoma informacija_1.pdf
5.2019-11-26T10-178 Dėl pritarimo ryšio bokšto Kaukolikų k. Skuodo r. sav. statybai
351355_T10-178_aiskinamasis rastas.docx
351356_T10-178_sprendimo projektas.docx
351357_T10-178_papildoma informacija.pdf
351358_T10-178_papildoma informacija_1.pdf
6.2019-11-26T10-179 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų institucinės vaikų globos pertvarkos veiksmų plano patvirtinimo
351359_T10-179_aiskinamasis rastas.docx
351360_T10-179_sprendimo projektas.docx
351361_T10-179_priedas.docx
7.2019-11-26T10-180 Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo
351362_T10-180_PATIKSLINTAS_aiskinamasis rastas.docx
351363_T10-180_antikorupcinio_vertinimo_anketa.docx
351364_T10-180_sprendimo projektas.docx
351365_T10-180_II_PATIKSLINTAS_priedas.docx
8.2019-11-26T10-181 Dėl Skuodo rajono savivaldybės šeimos komisijos sudėties patvirtinimo
351366_T10-181_aiskinamasis rastas.docx
351367_T10-181_sprendimo projektas.docx
9.2019-11-26T10-182 Dėl įgaliojimo Skuodo rajono savivaldybės administracijai derinti įstaigų ir įmonių, kurios dokumentų neperduoda valstybės archyvams, veiklos dokumentų registrus ir dokumentacijos planus
351368_T10-182_aiskinamasis rastas.docx
351369_T10-182_sprendimo projektas.docx
10.2019-11-26T10-183 Dėl Skuodo rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos Taikinimo komisiją
351370_T10-183_aiskinamasis rastas.docx
351371_T10-183_sprendimo projektas.docx
11.2019-11-26T10-184 Dėl Skuodo rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo
351372_T10-184_aiskinamasis rastas.docx
351373_T10-184_sprendimo projektas.docx
351374_T10-184_priedas.docx
12.2019-11-26T10-185 Dėl Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo tvirtinimo
351375_T10-185_aiskinamasis rastas.docx
351376_T10-185_sprendimo projektas.docx
351377_T10-185_priedas.docx
13.2019-11-26T10-187 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo
351378_T10-187_PATIKSLINTAS_aiskinamasis-rastas.docx
351379_T10-187_PATIKSLINTAS_sprendimo-projektas.docx
351380_T10-187_PATIKSLINTAS_priedas.xls
14.2019-11-26T10-188 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Skuodo rajono savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo
351381_T10-188_aiskinamasis rastas.docx
351382_T10-188_sprendimo projektas.docx
351383_T10-188_priedas.docx
351384_T10-188_priedas_p1.docx
351385_T10-188_priedas_p2.docx
351386_T10-188_papildoma informacija_p1.docx
351387_T10-188_papildoma informacija_p2.docx
15.2019-11-26T10-189 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T9-174 „Dėl lengvatos suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios
351388_T10-189_aiskinamasis rastas.docx
351389_T10-189_sprendimo projektas.docx
16.2019-11-26T10-190 Dėl atstovų delegavimo į Klaipėdos regiono Turizmo tarybą
351390_T10-190_aiskinamasis rastas.docx
351391_T10-190_sprendimo projektas.docx
17.2019-11-26T10-191 Dėl socialinio būsto pirkimo
351392_T10-191_aiskinamasis rastas.docx
351393_T10-191_sprendimo projektas.docx
18.2019-11-27T10-192 Dėl socialinio būsto pirkimo
351394_T10-192_aiskinamasis rastas.docx
351395_T10-192_sprendimo projektas.docx
19.2019-11-27T10-193 Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktorės Gražinos Skarienės darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu
351396_T10-193_aiskinamasis rastas.docx
351397_T10-193_sprendimo projektas.docx
351398_T10-193_priedas.docx
20.2019-11-27Dėl informacijos, pranešimų.
351399_informacinis pranešimas_prašymas prisidėti.pdf
351400_informacinis pranešimas_žemės mokestis.doc