Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2019-12-18Dėl darbotvarkės patvirtinimo
351401_12-19_darbotvarke.docx
2.2019-12-18T10-194 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių ir nuostatų patvirtinimo
351402_T10-194_aiskinamasis rastas.docx
351403_T10-194_aisk.rasto_papildoma infrmacija.xlsx
351404_T10-194_sprendimo projektas.docx
351405_T10-194_priedas.docx
351406_T10-194_priedas_1.doc
351407_T10-194_priedas_1_p1.docx
3.2019-12-18T10-195 Dėl Skuodo rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
351408_T10-195_aiskinamasis rastas.docx
351409_T10-195_sprendimo projektas.docx
351410_T10-195_priedas.docx
351411_T10-195_priedas_p1.doc
351412_T10-195_priedas_p2.doc
351413_T10-195_priedas_p3.doc
351414_T10-195_priedas_p4.doc
351415_T10-195_priedas_p5.doc
351416_T10-195_priedas_p6.doc
351417_T10-195_priedas_p7.doc
351418_T10-195_priedas_p8.doc
4.2019-12-18T10-196 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T9-74 „Dėl Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos direktorės Onos Gerulskienės darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu“ 4 punkto pakeitimo
351419_T10-196_aiskinamasis rastas.docx
351420_T10-196_sprendimo projektas.docx
5.2019-12-18T10-197 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero Petro Pušinsko kasmetinių atostogų
351421_T10-197_aiskinamasis rastas.docx
351422_T10-197_sprendimo projektas.docx
6.2019-12-18T10-198 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo
351423_T10-198_aiskinamasis rastas.docx
351424_T10-198_sprendimo projektas.docx
351425_T10-198_priedas.docx
7.2019-12-18T10-199 Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų socialinės globos paslaugų kainos patvirtinimo
351426_T10-199_aiskinamasis rastas.docx
351427_T10-199_sprendimo projektas.docx
8.2019-12-18T10-200 Dėl Skuodo rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
351428_T10-200_aiskinamasis rastas.docx
351429_T10-200_sprendimo projektas.docx
351430_T10-200_priedas.docx
351431_T10-200_priedas_p1.doc
9.2019-12-18T10-201 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu T9-226 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 2, 7, 14, 34 punktų ir 9.1.1, 9.1.2 papunkčių pakeitimo
351432_T10-201_aiskinamasis rastas.docx
351433_T10-201_sprendimo projektas.docx
351434_T10-201_papildoma informacija.docx
10.2019-12-18T10-202 Dėl Skuodo rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo
351435_T10-202_aiskinamasis rastas.docx
351436_T10-202_sprendimo projektas.docx
351437_T10-202_priedas.docx
11.2019-12-18T10-203 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T9-14 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Skuodo rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Skuodo rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo pakeitimo
351438_T10-203_aiskinamasis rastas.docx
351439_T10-203_sprendimo projektas.docx
351440_T10-203_priedas.docx
351441_T10-203_priedas_1.docx
12.2019-12-18T10-204 Dėl turto perdavimo
351442_T10-204_aiskinamasis rastas.docx
351443_T10-204_sprendimo projektas.docx
13.2019-12-18T10-205 Dėl Skuodo rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo
351444_T10-205_aiskinamasis rastas.docx
351445_T10-205_PATIKSLINTAS_sprendimo projektas.docx
351446_T10-205_PATIKSLINTAS_priedas.docx
351447_T10-205_priedas_p1.docx
351448_T10-205_priedas_p2.doc
14.2019-12-18T10-206 Dėl Skuodo rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo
351449_T10-206_aiskinamasis rastas.docx
351450_T10-206_sprendimo projektas.docx
351451_T10-206_PATIKSLINTAS_priedas.docx
351452_T10-206_priedas_1.doc
15.2019-12-18T10-207 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020–2025 metų strateginio plėtros plano tvirtinimo
351453_T10-207_aiskinamasis rastas.docx
351454_T10-207_sprendimo projektas.docx
351455_T10-207_priedas.docx
351456_T10-207_priedas_p1.docx
351457_T10-207_priedas_p2.docx
351458_T10-207_priedas_p3.docx
16.2019-12-18T10-208 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano 3 programos „Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimas“ 2 priedo „Jaunimo ir jaunų šeimų skatinimo ir aktyvinimo programa“ bei 5 programos „Tvarios ir saugios aplinkos kūrimo, verslo ir žemės ūkio plėtra“ 1 priedo „Verslumo iniciatyvų skatinimo programa“ pakeitimo
351459_T10-208_aiskinamasis rastas.docx
351460_T10-208_sprendimo projektas.docx
351461_T10-208_priedas.docx
351462_T10-208_priedas_1.docx
351463_T10-208_papildoma informacija.pdf
17.2019-12-18T10-209 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo
351464_T10-209_aiskinamasis rastas.docx
351465_T10-209_sprendimo projektas.docx
351466_T10-209_priedas.xls
18.2019-12-18Dėl informacijos, pranešimų
351467_informacinis pranesimas_baznycia.pdf
351468_informacinis pranesimas_Bartuva.pdf
351469_informacinis pranesimas_lesu skyrimas.pdf
351470_informacinis pranesimas_stadionas.pdf