Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2020-04-07 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. 2020-04-07 T10-69 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T9-177„Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo 8 punkto pakeitimo
373853_T10-69_ar.docx
373854_T10-69_sp.docx
3. 2020-04-07 T10-70 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T9-161 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro mokesčio už neformalųjį švietimą taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro mokesčio už neformalųjį švietimą taikymo tvarkos aprašo papildymo 6¹ punktu
373855_T10-70_ar.docx
373856_T10-70_sp.docx
373857_T10-70_sp_p1.docx
4. 2020-04-07 Alternatyvus projektas. T10-70 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T9-161 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro mokesčio už neformalųjį švietimą taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro mokesčio už neformalųjį švietimą taikymo tvarkos aprašo papildymo 6¹ punktu
373858_T10-70_ar_alternatyvus.docx
373859_T10-70_sp_alternatyvus.docx
373860_T10-70_sp_p1_alternatyvus.docx
5. 2020-04-07 T10-71 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T9-162 „Dėl Mokesčio dydžio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį švietimą Skuodo meno mokykloje nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Mokesčio dydžio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį švietimą Skuodo meno mokykloje nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo papildymo 11¹ punktu
373861_T10-71_ar.docx
373862_T10-71_sp_p1.docx
373863_T10-71_sp.docx
6. 2020-04-07 Alternatyvus projektas. T10-71 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T9-162 „Dėl Mokesčio dydžio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį švietimą Skuodo meno mokykloje nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Mokesčio dydžio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį švietimą Skuodo meno mokykloje nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo papildymo 11¹ punktu
373864_T10-71_ar_alternatyvus.docx
373865_T10-71_sp_alternatyvus.docx
373866_T10-71_sp_p1_alternatyvus.docx