Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2020-05-18 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. 2020-05-18 T10-63 Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių, priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose 2020–2021 mokslo metais nustatymo
377446_T10-63_ar.docx
377447_T10-63_sp.docx
377448_T10-63_sp_p1.docx
3. 2020-05-18 T10-64 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės švietimo įstaigose 2020–2021 mokslo metais nustatymo
377449_T10-64_ar.docx
377450_T10-64_sp.docx
377451_T10-64_sp_p1.docx
4. 2020-05-18 T10-74 Dėl Skuodo vaikų lopšelio-darželio 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
377452_T10-74_ar.docx
377453_T10-74_sp.docx
377454_T10-74_sp_p1.docx
5. 2020-05-18 T10-75 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
377455_T10-75_ar.docx
377456_T10-75_sp.docx
377457_T10-75_sp_p1.docx
6. 2020-05-18 T10-76 Dėl Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
377458_T10-76_ar.docx
377459_T10-76_sp.docx
377460_T10-76_sp_p1.docx
7. 2020-05-18 T10-101 Dėl Skuodo rajono vaikų lopšelių-darželių ikimokyklinio ugdymo programos vykdymo vasaros laikotarpiu
377461_T10-101_ar.docx
377462_T10-101_sp.docx