Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2020-02-21Dėl darbotvarkės patvirtinimo
361972_02-27 posėdžio darbotvarkė.docx
2.2020-05-26T10-77 Dėl Skuodo meno mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
377463_T10-77_ar.docx
377464_T10-77_sp.docx
377465_T10-77_sp_p1.docx
3.2020-05-26T10-78 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
377466_T10-78_ar.docx
377467_T10-78_sp.docx
377468_T10-78_sp_p1.docx
4.2020-05-26T10-79 Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
377469_T10-79_ar.docx
377470_T10-79_sp.docx
377471_T10-79_sp_p1.docx
5.2020-05-26T10-80 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
377472_T10-80_ar.docx
377473_T10-80_sp.docx
377474_T10-80_sp_p1.docx
6.2020-05-26T10-81 Dėl Skuodo rajono Ylakių gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
377475_T10-81_ar.docx
377476_T10-81_sp.docx
377477_T10-81_sp_p1.docx
7.2020-05-26T10-82 Dėl Skuodo Bartuvos progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
377478_T10-82_ar.docx
377479_T10-82_sp.docx
377480_T10-82_sp_p1.docx
8.2020-05-26T10-83 Dėl Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
377481_T10-83_ar.docx
377482_T10-83_sp.docx
377483_T10-83_sp_p1.docx
9.2020-05-26T10-84 Dėl Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
377484_T10-84_ar.docx
377485_T10-84_sp.docx
377486_T10-84_sp_p1.docx
10.2020-05-26T10-85 Dėl Skuodo atviro jaunimo centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
377487_T10-85_ar.docx
377488_T10-85_sp.docx
377489_T10-85_sp_p1.docx
11.2020-05-26T10-86 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
377490_T10-86_ar.docx
377491_T10-86_sp.docx
377492_T10-86_sp_p1.docx
12.2020-05-26T10-87 Dėl Skuodo rajono kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
377493_T10-87_ar.docx
377494_T10-87_sp.docx
377495_T10-87_sp_p1.docx
13.2020-05-26T10-88 Dėl Skuodo muziejaus 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
377496_T10-88_ar.docx
377497_T10-88_sp.docx
377498_T10-88_sp_p1.docx
14.2020-05-26T10-102 Dėl Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
377499_T10-102_ar.docx
377500_T10-102_sp.docx
377501_T10-102_sp_p1.docx
15.2020-05-26T10-103 Dėl viešosios įstaigos Skuodo informacijos centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
377502_T10-103_ar.docx
377503_T10-103_sp.docx
377504_T10-103_sp_p1.docx
16.2020-05-26T10-105 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Skuodo autobusų stoties 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
377505_T10-105_ar.docx
377506_T10-105_sp.docx
377507_T10-105_papildoma informacija.pdf
377508_T10-105_sp_p1.docx
17.2020-05-26T10-106 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
377509_T10-106_ar.docx
377510_T10-106_sp.docx
377511_T10-106_sp_p1.docx
18.2020-05-26T10-107 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
377512_T10-107_ar.docx
377513_T10-107_papildoma informacija.pdf
377514_T10-107_sp.docx
377515_T10-107_sp_p1.docx
19.2020-05-26T10-108 Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
377516_T10-108_ar.docx
377517_T10-108_sp.docx
377518_T10-108_sp_p1.docx
20.2020-05-26T10-109 Dėl Skuodo rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
377519_T10-109_ar.docx
377520_T10-109_sp.docx
377521_T10-109_sp_p1.docx
21.2020-05-27T10-110 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
377522_T10-110_ar.docx
377523_T10-110_sp.docx
377524_T10-110_sp_p1.docx
22.2020-05-26T10-111 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo
377525_T10-111_ar.docx
377526_T10-111_papildoma informacija.docx
377527_T10-111_sp.docx
23.2020-05-27T10-112 Skuodo rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo
377528_T10-112_ar.docx
377529_T10-112_sp.docx
377559_T10-112_sp_p1_patikslinta.xlsx
24.2020-05-26T10-113 Dėl Skuodo rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
377531_T10-113_ar.docx
377532_T10-113_sp.docx
377533_T10-113_sp_p1.docx
25.2020-05-26T10-114 Dėl Taksi stotelių įrengimo Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
377534_T10-114_ar.docx
377535_T10-114_sp.docx
377536_T10-114_sp_p1.docx
26.2020-05-26T10-115 Dėl sutikimo perimti gaisrinį automobilį
377537_T10-115_ar.docx
377538_T10-115_sp.docx
27.2020-05-27T10-116 Dėl Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo Skuodo rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo
377539_T10-116_ar.docx
377541_T10-116_sp.docx
377560_T10-116_sp_p1_patikslintas.docx
28.2020-05-26T10-117 Dėl UAB „Skuodo šiluma“ 2017–2019 metais atliktų investicijų suderinimo
377542_T10-117_ar.docx
377543_T10-117_sp.docx
377544_T10-117_sp_p1.docx
29.2020-05-27T10-118 Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo
377545_T10-118_ar.docx
377547_T10-118_sp_p1.docx
377561_T10-118_sp_patikslintas.docx
30.2020-05-26T10-119 Dėl Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo
377548_T10-119_ar.docx
377549_T10-119_sp_p1.docx
377552_T10-119_sp.docx
31.2020-05-26T10-120 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T9-29 patvirtinto Kvalifikuotų specialistų motyvavimo ir skatinimo dirbti Skuodo rajono biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių steigėja yra Skuodo rajono savivaldybė, tvarkos aprašo 8 punkto pakeitimo
377550_T10-120_ar.docx
377551_T10-120_sp.docx
32.2020-05-27T10-121 Dėl viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo
377553_T10-121_ar.docx
377554_T10-121_sp.docx
33.2020-05-27T10-122 Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo
377555_T10-122_ar.docx
377556_T10-122_sp.docx
34.2020-05-27T10-123 Dėl viešosios įstaigos Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybos sudarymo
377557_T10-123_ar.docx
377558_T10-123_sp.docx
35.2020-05-28Informacija, pranešimai