Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2020-02-21Dėl darbotvarkės patvirtinimo
361972_02-27 posėdžio darbotvarkė.docx
2.2020-06-23T10-124 Dėl nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių lengvatų suteikimo
387088_T10-124_ar.docx
387089_T10-124_papildoma informacija.docx
387090_T10-124_sp.docx
3.2020-06-24Alternatyvus projektas. T10-124 Dėl nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių lengvatų suteikimo
387091_T10-124_ar_alternatyvus.docx
387092_T10-124_sp_alternatyvus.docx
4.2020-06-23T10-125 Dėl žemės mokesčio 2021 metų tarifų nustatymo
387093_T10-125_ar.docx
387094_T10-125_papildoma informacija_1.docx
387095_T10-125_papildoma informacija_2.xlsx
387096_T10-125_sp.docx
5.2020-06-24Alternatyvus projektas. T10-125 Dėl žemės mokesčio 2021 metų tarifų nustatymo
387097_T10-125_ar_alternatyvus.docx
387098_T10-125_sp_alternatyvus.docx
6.2020-06-23T10-126 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, ir lengvatų patvirtinimo
387099_T10-126_ar.docx
387100_T10-126_papildoma informacija.docx
387101_T10-126_sp.docx
387102_T10-126_sp_p1.docx
387103_T10-126_sp_p2.docx
7.2020-06-23T10-127 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo
387104_T10-127_ar.docx
387105_T10-127_papildoma informacija.docx
387106_T10-127_sp.docx
387107_T10-127_sp_p1.xlsx
8.2020-06-23T10-128 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo
387108_T10-128_ar.docx
387109_T10-128_sp.docx
387110_T10-128_sp_p1.docx
387111_T10-128_sp_p2.docx
9.2020-06-23T10-129 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
387112_T10-129_ar.docx
387113_T10-129_sp.docx
387114_T10-129_sp_p1_patikslintas.docx
10.2020-06-23T10-130 Dėl projekto „Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Skuodo rajono savivaldybės administracijos pastate, adresu: Vilniaus g. 13, Skuodas“ rengimo ir finansavimo
387115_T10-130_ar.docx
387116_T10-130_sp.docx
11.2020-06-23T10-131 Dėl UAB „Skuodo šiluma“ faktinių investicijų suderinimo
387117_T10-131_ar.docx
387118_T10-131_sp.docx
387119_T10-131_sp_p1.docx
387120_T10-131_sp_p2.xlsx
12.2020-06-23T10-132 Dėl projekto „Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios (u. k. 29934) Muziejaus g. 2, Mosėdžio mstl., Mosėdžio sen., Skuodo r. sav., tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai“ rengimo ir finansavimo
387121_T10-132_ar.docx
387122_T10-132_sp.docx
13.2020-06-23T10-133 Dėl projekto „Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios statinių komplekso klebonijos pastato (u. k. 11171) tvarkybos ir remonto (restauravimo) darbų, taikomųjų tyrimų ir avarinės grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimas) projekto parengimas" rengimo ir finansavimo
387123_T10-133_ar.docx
387124_T10-133_sp.docx
14.2020-06-23T10-134 Dėl projekto „Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios (u. k. 16055) fasado tvarkybos ir remonto (restauravimo) darbų projekto parengimas, taikomųjų tyrimų atlikimas ir avarinės grėsmės pašalinimas“ rengimo ir finansavimo
387125_T10-134_ar.docx
387126_T10-134_sp.docx
15.2020-06-23T10-135 Dėl projekto „Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios (u. k. 1596) Vytauto g. 1, Skuodo m., Skuodo sen., Skuodo r. sav., tvarkybos (remonto, restauravimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbai“ rengimo ir finansavimo
387127_T10-135_ar.docx
387128_T10-135_sp.docx
16.2020-06-23T10-136 Dėl Sprendimų dėl derybas laimėjusių kandidatų, perkant nekilnojamąjį daiktą Skuodo rajono savivaldybės vardu, priėmimo ir pirkimo sutarties sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
387129_T10-136_ar.docx
387130_T10-136_sp.docx
387131_T10-136_sp_p1.docx
17.2020-06-23T10-137 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo
387132_T10-137_ar.docx
387133_T10-137_sp.docx
387134_T10-137_sp_p1_patikslintas.docx
18.2020-06-23T10-138 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Skuodo rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo
387135_T10-138_ar.docx
387136_T10-138_papildoma informacija.docx
387137_T10-138_sp.docx
387138_T10-138_sp_p1.docx
19.2020-06-23T10-139 Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo
387139_T10-139_ar.docx
387140_T10-139_sp.docx
20.2020-06-23T10-140 Dėl Kreipimosi socialinei paramai mokiniams ir mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo
387141_T10-140_ar.docx
387142_T10-140_sp.docx
387143_T10-140_sp_p1.docx
21.2020-06-23T10-141 Dėl viešosios įstaigos Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
387144_T10-141_ar.docx
387145_T10-141_sp.docx
387146_T10-141_sp_p1.docx
22.2020-06-23T10-142 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T9-16 „Dėl Priėmimo į Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Priėmimo į Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo papildymo 5.6 papunkčiu
387147_T10-142_ar.docx
387148_T10-142_sp.docx
23.2020-06-23T10-143 Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo
387149_T10-143_ar.docx
387150_T10-143_sp.docx
387151_T10-143_sp_p1.doc
24.2020-06-23T10-144 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo
387152_T10-144_ar.docx
387153_T10-144_sp.docx
387154_T10-144_sp_p1.doc
25.2020-06-23T10-145 Dėl Skuodo rajono Ylakių gimnazijos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo
387155_T10-145_ar.docx
387156_T10-145_sp.docx
387157_T10-145_sp_p1.doc
26.2020-06-23T10-146 Dėl Skuodo Bartuvos progimnazijos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo
387158_T10-146_ar.docx
387159_T10-146_sp.docx
387160_T10-146_sp_p1.docx
27.2020-06-24T10-147 Dėl Skuodo rajono vaikų vasaros poilsio stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
387161_T10-147_ar.docx
387162_T10-147_sp.docx
387163_T10-147_sp_p1.docx
387164_T10-147_sp_p1_2.docx
387165_T10-147_sp_p1_1.docx
387166_T10-147_sp_p1_3.docx
28.2020-06-24T10-148 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos darbo vasaros laikotarpiu
387167_T10-148_ar.docx
387168_T10-148_sp.docx
29.2020-06-24T10-149 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo
387169_T10-149_ar.docx
387170_T10-149_sp.docx
387171_T10-149_sp_p1.docx
30.2020-06-24T10-150 Dėl Skuodo atviro jaunimo centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
387172_T10-150_ar.docx
387173_T10-150_sp.docx
387174_T10-150_sp_p1.docx
31.2020-06-24T10-151 Dėl viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
387175_T10-151_ar.docx
387176_T10-151_sp.docx
387177_T10-151_sp_p1.docx
32.2020-06-24T10-152 Dėl viešosios įstaigos Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
387178_T10-152_ar.docx
387179_T10-152_sp.docx
387180_T10-152_sp_p1.docx
33.2020-06-24T10-153 Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
387181_T10-153_ar.docx
387182_T10-153_sp.docx
387183_T10-153_sp_p1.docx
34.2020-06-24T10-154 Dėl viešosios įstaigos „Skuodo stomatologijos paslaugos“ 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
387184_T10-154_ar.docx
387185_T10-154_sp.docx
387186_T10-154_sp_p1.docx
35.2020-06-24T10-155 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 balandžio 30 d. Sprendimu Nr. T9-29 patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo 28 punkto pakeitimo
387187_T10-155_ar.docx
387188_T10-155_sp.docx
36.2020-06-24T10-156 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. Birželio 27 d. sprendimo Nr. T9-119 „Dėl pritarimo dalyvauti INTERREG 2014–2020 m. Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Tarpsieninio bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant tvarią ilgalaikę plėtrą tarp Klaipėdos ir Kuržemės regionų“ 1 punkto pakeitimo
387189_T10-156_ar.docx
387190_T10-156_sp.docx
37.2020-06-24T10-157 Dėl projekto „Piliečių biudžetas – aktyvesnis dalyvavimas savivaldoje“ rengimo ir Skuodo rajono savivaldybės administracijos dalyvavimo projekte partnerio teisėmis
387191_T10-157_ar.docx
387192_T10-157_sp.docx
38.2020-06-24Informacija, pranešimai.