Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2020-02-21Dėl darbotvarkės patvirtinimo
361972_02-27 posėdžio darbotvarkė.docx
2.2020-08-27T10-158 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T9-1 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano papildymo naujomis priemonėmis
396194_T10-158_ar_patikslintas.docx
396195_T10-158_sp_patikslintas.docx
3.2020-08-27T10-159 Dėl Skuodo rajono savivaldybės gyventojų pasitikėjimo Mero institucija ir Savivaldybės administracija tyrimo metodikos ir anketos patvirtinimo
396196_T10-159_ar.docx
396197_T10-159_sp.docx
396198_T10-159_sp_p1.docx
396199_T10-159_sp_p2.doc
4.2020-08-24T10-160 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo
396200_T10-160_ar.docx
396201_T10-160_sp.docx
396202_T10-160_sp_p1.xlsx
5.2020-08-24T10-161 Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
396203_T10-161_ar.docx
396204_T10-161_papildoma informacija.pdf
396205_T10-161_sp.docx
6.2020-08-24T10-162 Dėl Skuodo rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų 2019 metų rinkinio patvirtinimo
396206_T10-162_ar.docx
396207_T10-162_papildoma informacija.pdf
396208_T10-162_sp_p_1.1.1.-1.1.6..xlsx
396209_T10-162_sp_p_1.1.7.docx
396210_T10-162_sp_p_1.2.1.pdf
396211_T10-162_sp_p_1.2.2.pdf
396212_T10-162_sp_p_1.2.3.pdf
396213_T10-162_sp_p_1.2.4.pdf
396214_T10-162_sp_p_1.2.5.pdf
7.2020-08-24T10-163 Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotį prijungiant ją prie viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro
396215_T10-163_ar.docx
396216_T10-163_sp.docx
8.2020-08-24T10-164 Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro nuostatų patvirtinimo
396217_T10-164_ar.docx
396218_T10-164_sp.docx
396219_T10-164_sp_p1.docx
9.2020-08-24T10-165 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T9-190 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių ir nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 60 punkto pakeitimo
396220_T10-165_ar.docx
396221_T10-165_sp.docx
10.2020-08-24T10-166 Dėl Atminimo ženklų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
396222_T10-166_ar.docx
396223_T10-166_sp.docx
396224_T10-166_sp_p1.docx
396225_T10-166_sp_p1_1.docx
11.2020-08-24T10-167 Dėl pritarimo ryšio bokšto Skuodo r. sav. Narvydžių k. statybai
396226_T10-167_ar.docx
396227_T10-167_papildoma informacija_1.pdf
396228_T10-167_papildoma informacija_2.pdf
396229_T10-167_papildoma informacija_3.docx
396230_T10-168_papildoma informacija_4.pdf
396231_T10-167_sp.docx
12.2020-08-24T10-168 Dėl pritarimo ryšio bokšto Skuodo r. sav. Pašilės k. statybai
396232_T10-168_ar.docx
396233_T10-168_papildoma informacija_1.pdf
396234_T10-168_papildoma informacija_2.pdf
396235_T10-168_papildoma informacija_3.docx
396236_T10-168_papildoma informacija_4.pdf
396237_T10-168_sp.docx
13.2020-08-24T10-169 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo teise
396238_T10-169_ar.docx
396239_T10-169_sp.docx
14.2020-08-24T10-170 Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn
396240_T10-170_ar.docx
396241_T10-170_sp.docx
15.2020-08-24T10-171 Dėl valstybei priklausančio turto pripažinimo nereikalingu
396242_T10-171_ar.docx
396243_T10-171_sp.docx
16.2020-08-24T10-172 Dėl turto perdavimo valdyti pagal patikėjimo sutartį
396244_T10-172_ar.docx
396245_T10-172_sp.docx
17.2020-08-24T10-173 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo
396246_T10-173_ar.docx
396247_T10-173_sp.docx
396248_T10-173_sp_p1.docx
18.2020-08-24T10-174 Dėl pritarimo projekto „Skuodo miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ rengimui ir finansavimui
396249_T10-174_ar.docx
396250_T10-174_sp.docx
19.2020-08-24T10-175 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T9-82 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių, priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose 2020–2021 mokslo metais nustatymo“ patvirtinto priedo pakeitimo
396251_T10-175_ar.docx
396252_T10-175_sp.docx
396253_T10-175_sp_p1.docx
20.2020-08-24T10-176 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės švietimo įstaigose 2020–2021 mokslo metais nustatymo
396254_T10-176_ar.docx
396255_T10-176_sp.docx
396256_T10-176_sp_p1.docx
21.2020-08-24T10-177 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudėties patvirtinimo
396257_T10-177_ar.docx
396258_T10-177_sp.docx
22.2020-08-24T10-178 Dėl viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
396259_T10-178_ar.docx
396260_T10-178_sp.docx
396261_T10-178_sp_p1.docx
23.2020-08-24T10-179 Dėl viešosios įstaigos Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
396262_T10-179_ar.docx
396263_T10-179_papildoma informacija.pdf
396264_T10-179_sp.docx
396265_T10-179_sp_p1.docx
24.2020-08-24Informacija, pranešimai