Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2020-02-21Dėl darbotvarkės patvirtinimo
361972_02-27 posėdžio darbotvarkė.docx
2.2020-09-22T10-180 Dėl Skuodo rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
401080_T10-180_ar.docx
401081_T10-180_sp.docx
401082_T10-180_sp_p1.docx
3.2020-09-22T10-181 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo
401083_T10-181_ar.docx
401084_T10-181_papildoma info.docx
401085_T10-181_sp.docx
401086_T10-181_sp_p1_patikslintas.xlsx
4.2020-09-22T10-182 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T9-156 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotį prijungiant ją prie viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro“ pripažinimo netekusiu galios
401087_T10-182_ar.docx
401088_T10-182_sp.docx
5.2020-09-22T10-183 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo
401089_T10-183_ar.docx
401090_T10-183_sp.docx
6.2020-09-22T10-184 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T9-173 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto priedo pakeitimo
401091_T10-184_ar.docx
401092_T10-184_sp.docx
401093_T10-184_sp_p1.docx
7.2020-09-22T10-185 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T9-82 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių, priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose 2020–2021 mokslo metais nustatymo“ patvirtinto priedo pakeitimo
401094_T10-185_ar.docx
401095_T10-185_sp.docx
401096_T10-185_sp_p1.docx
8.2020-09-22T10-186 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T9-42 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“ patvirtinto Viešame aukcione parduodamo Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo pakeitimo
401097_T10-186_ar.docx
401098_T10-186_sp.docx
9.2020-09-22T10-187 Dėl leidimo nurašyti valstybei priklausantį turtą
401099_T10-187_ar.docx
401100_T10-187_sp.docx
401101_T10-187_sp_p1.docx
10.2020-09-22T10-188 Dėl leidimo nurašyti valstybei priklausantį turtą
401102_T10-188_ar.docx
401103_T10-188_sp.docx
401104_T10-188_sp_p1.docx
11.2020-09-22T10-189 Dėl socialinio būsto pirkimo
401105_T10-189_ar.docx
401106_T10-189_sp.docx
12.2020-09-22T10-190 Dėl socialinio būsto pirkimo
401107_T10-190_ar.docx
401108_T10-190_sp.docx
13.2020-09-22T10-191 Dėl Skuodo rajono savivaldybės dalyvavimo partnerio teisėmis projekte „Įtraukusis sveikatos mokymas sveikatą stiprinančioje aplinkoje“ pagal 2014–2020 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ priemonę „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“
401109_T10-191_ar.docx
401110_T10-191_sp_patikslintas.docx
14.2020-09-22T10-192 Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos steigimo
401111_T10-192_ar.docx
401112_T10-192_sp.docx
15.2020-09-22Informacija, pranešimai
401113_1_informacinis pranešimas.pdf
401114_2_informacinis pranešimas.pdf