Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2020-11-23Dėl darbotvarkės patvirtinimo
408302_20-10-29 posėdžio darbotvarkė_patikslinta.docx
2.2020-10-27T10-193 Dėl pretendento į Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigas pasirinkimo
407303_T10-193_AR.docx
407304_T10-193_SP.docx
3.2020-10-27T10-194 Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos steigimo
407305_T10-194_AR.docx
407306_T10-194_papildoma informacija.pdf
407307_T10-194_SP.docx
407308_T10-194_SP_priedas1.docx
407309_T10-194_SP_priedas2.docx
4.2020-10-27T10-195 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo
407310_T10-195_AR.docx
407311_T10-195_papildoma informacija_antikorupcinis vertinimas.docx
407312_T10-195_SP.docx
407313_T10-195_SP_priedas.xlsx
5.2020-10-27T10-196 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T9-24 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ 1 punktu patvirtinto projektų sąrašo pakeitimo
407314_T10-196_AR.docx
407315_T10-196_SP.docx
407316_T10-196_SP_priedas.docx
6.2020-10-27T10-197 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
407317_T10-197_AR.docx
407318_T10-197_lyginamasis.docx
407319_T10-197_SP.docx
407320_T10-197_SP_priedas.docx
7.2020-10-27T10-198 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T9-46 ,,Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
407321_T10-198_AR.docx
407322_T10-198_SP.docx
8.2020-10-27T10-199 Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų 4, 11 ir 24 punktų pakeitimo
407323_T10-199_AR.docx
407324_T10-199_SP.docx
9.2020-10-27T10-200 Dėl pritarimo ryšio bokšto statybai
407325_T10-200_AR.docx
407326_T10-200_papildoma informacija_1.pdf
407327_T10-200_papildoma informacija_2.pdf
407328_T10-200_papildoma informacija_3.pdf
407329_T10-200_papildoma informacija_4.pdf
407330_T10-200_SP.docx
10.2020-10-28T10-201 Dėl Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatų patvirtinimo
407331_T10-201_AR.docx
407332_T10-201_SP.docx
407346_T10-201_SP_priedas_patikslintas.docx
11.2020-10-29T10-202 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo
407334_T10-202_AR.docx
407335_T10-202_SP_patikslintas.docx
407336_T10-202_SP_priedas1.docx
407337_T10-202_SP_priedas2.docx
12.2020-10-27T10-203 Dėl socialinio būsto pirkimo
407338_T10-203_AR.docx
407339_T10-203_SP.docx
13.2020-10-27T10-204 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T9-1 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano papildymo nauja priemone
407340_T10-204_AR.docx
407341_T10-204_SP.docx
14.2020-10-27Informacija, pranešimai
407342_1_informacija.pdf
407343_2_informacija.pdf
407344_2_infromacija.docx
407345_3_informacija.pdf