Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2020-11-25 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
408304_20-11-26_darbotvarkė_patikslinta.docx
2. 2020-11-20 T10-205 Dėl VšĮ Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties ir VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
408263_T10-205_ar.docx
408264_T10-205_sp.docx
408265_T10-205_sp_p1.docx
3. 2020-11-23 T10-206 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2021 metų tarifų nustatymo
408299_T10-206_ar.docx
408300_T10-206_sp.docx
4. 2020-11-25 T10-207 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo
408268_T10-207_ar.docx
408269_T10-207_antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
408270_T10-207_sp.docx
408303_T10-207_sp_p1_patikslintas.xlsx
5. 2020-11-20 T10-208 Dėl Neringos Stasiūtės perkėlimo į Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigas
408272_T10-208_ar.docx
408273_T10-208_papildoma informacija.pdf
408274_T10-208_sp.docx
6. 2020-11-20 T10-209 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo
408275_T10-209_ar.docx
408276_T10-209_papildoma informacija.pdf
408277_T10-209_sp.docx
7. 2020-11-20 T10-210 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo
408278_T10-210_ar.docx
408279_T10-210_sp.docx
408280_T10-210_sp_lyginamasis variantas.docx
8. 2020-11-20 T10-211 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T9-42 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“ patvirtinto Viešame aukcione parduodamo Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo pakeitimo
408281_T10-211_ar.docx
408282_T10-211_sp.docx
9. 2020-11-20 T10-212 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti ir naudoti patikėjimo teise
408283_T10-212_ar.docx
408284_T10-212_sp.docx
10. 2020-11-20 T10-213 Dėl Skuodo rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Skuodo rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo
408285_T10-213_ar.docx
408286_T10-213_sp.docx
408287_T10-213_sp_p1.docx
408288_T10-213_sp_p2.docx
11. 2020-11-20 T10-214 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo
408289_T10-214_ar.docx
408290_T10-214_sp.docx
408291_T10-214_sp_p1.docx
408292_T10-214_sp_p2.docx
12. 2020-11-20 T10-215 Dėl nekilnojamojo turto pirkimo
408293_T10-215_ar.docx
408294_T10-215_sp.docx
13. 2020-11-20 T10-216 Dėl nekilnojamojo turto pirkimo
408295_T10-216_ar.docx
408296_T10-216_sp.docx
14. 2020-11-20 Informacija, pranešimai
408297_1_pranešimas.PDF
408298_1_pranešimas_priedas.pdf