Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2020-12-16Dėl darbotvarkės patvirtinimo
408373_20-12-17_Patikslinta darbotvarkė.docx
2.2020-12-16T10-218 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo
408322_T10-218_ar.docx
408360_T10-218_sp_p1_patikslintas.xlsx
408372_T10-218_sp_patikslintas.docx
3.2020-12-11T10-219 Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo
408325_T10-219_ar.docx
408326_T10-219_sp.docx
408327_T10-219_sp_p1.docx
4.2020-12-11T10-220 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
408328_T10-220_ar.docx
408329_T10-220_sp.docx
408330_T10-220_sp_p1.docx
5.2020-12-11T10-221 Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų socialinės globos paslaugų kainos patvirtinimo
408331_T10-221_ar.docx
408332_T10-221_sp.docx
6.2020-12-16Alternatyvus projektas T10-221 Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų socialinės globos paslaugų kainos patvirtinimo
408366_T10-221_ar_alternatyvus.docx
408367_T10-221_papildoma informacija_alternatyvus.pdf
408368_T10-221_sp_alternatyvus.docx
7.2020-12-11T10-222 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T9-210 „Dėl Skuodo rajono komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo bei stebėsenos ir kontrolės rodiklių ir jų kriterijų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo bei stebėsenos ir kontrolės rodiklių ir jų kriterijų nustatymo tvarkos aprašo 6 punkto ir 1 priedo pakeitimo
408333_T10-222_ar.docx
408334_T10-222_sp.docx
408335_T10-222_sp_p1.doc
8.2020-12-11T10-223 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T9-190 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių ir nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 60 ir 61 punktų pakeitimo
408336_T10-223_ar.docx
408337_T10-223_sp.docx
9.2020-12-14T10-224 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo
408338_T10-224_ar.docx
408339_T10-224_sp.docx
408358_T10-224_sp_p1_patikslintas.doc
408359_T10-224_sp_p2_patikslintas.doc
10.2020-12-11T10-225 Dėl negyvenamųjų patalpų pirkimo
408342_T10-225_ar.docx
408343_T10-225_sp.docx
11.2020-12-16T10-226 Dėl turto perdavimo valdyti pagal patikėjimo sutartį
408344_T10-226_ar.docx
408345_T10-226_sp.docx
408347_T10-226_sp_p2.docx
408348_T10-226_sp_p3.docx
408370_T10-226_sp_p1_patikslintas.docx
12.2020-12-11T10-227 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
408349_T10-227_ar.docx
408350_T10-227_sp.docx
13.2020-12-15T10-228 Dėl nešiojamųjų kompiuterių perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
408352_T10-228_sp.docx
408353_T10-228_sp_p1.docx
408363_T10-228_ar.docx
14.2020-12-11T10-229 Dėl įgaliojimo Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo
408354_T10-229_ar.docx
408355_T10-229_sp.docx
15.2020-12-14T10-230 Dėl pavedimo Skuodo rajono savivaldybės administracijai vykdyti Skuodo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijas
408357_T10-230_sp.docx
408361_T10-230_ar.docx
16.2020-12-16Informacija, pranešimai
408374_Informacija_1.docx
408376_Informacija_1_p1.docx