Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2021-01-28Dėl darbotvarkės patvirtinimo
408472_21-01-28_patikslinta darbotvarkė.docx
2.2021-01-28T10-1 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
408380_T10-1_sp.docx
408440_T10-1_sp_p2.docx
408441_T10-1_sp_p3.docx
408442_T10-1_sp_p4.docx
408443_T10-1_sp_p5.docx
408444_T10-1_sp_p6.docx
408445_T10-1_sp_p7.xlsx
408446_T10-1_sp_p8.xlsx
408447_T10-1_sp_p9.xlsx
408448_T10-1_sp_p10.xlsx
408449_T10-1_sp_p11.xlsx
408450_T10-1_ar.docx
408466_T10-1_sp_p.docx
408471_T10-1_sp_p1_PATIKSLINTA.docx
3.2021-01-19T10-2 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.
408388_T10-2_ar.docx
408389_T10-2_sp.docx
408390_T10-2_sp_priedas.docx
408391_T10-2_sp_priedas_lyginamasis.docx
4.2021-01-25T10-3 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.
408392_T10-3_ar.docx
408393_T10-3_sp.docx
408452_T10-3_sp_priedas_PATIKSLINTAS.docx
5.2021-01-26T10-4 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų 2, 22, 46 ir 48 punktų pakeitimo ir 32 punkto pripažinimo netekusiu galios.
408457_T10-4_ar_PATIKSLINTAS.docx
408458_T10-4_sp_PATIKSLINTAS.docx
6.2021-01-22T10-5 Dėl Skuodo rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
408398_T10-5_ar.docx
408399_T10-5_antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
408400_T10-5_sp.docx
408402_T10-5_sp_priedas_1.docx
408453_T10-5_sp_priedas_PATIKSLINTAS.docx
7.2021-01-27T10-6 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
408403_T10-6_ar.docx
408404_T10-6_sp.docx
408406_T10-6_sp_priedas_1.docx
408468_T10-6_sp_priedas_PATIKSLINTA.docx
8.2021-01-19T10-7 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo.
408407_T10-7_ar.docx
408408_T10-7_sp.docx
408409_T10-7_sp_priedas.docx
9.2021-01-19T10-8 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2021 metų programos patvirtinimo.
408410_T10-8_ar.docx
408411_T10-8_sp.docx
408412_T10-8_sp_priedas.docx
10.2021-01-19T10-9 Dėl pritarimo atliekų, naudojamų kogeneracinės jėgainės veikloje, priėmimo įkainio indeksavimui.
408413_T10-9_ar.docx
408414_T10-9_sp.docx
11.2021-01-19T10-10 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo.
408415_T10-10_ar.docx
408416_T10-10_antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
408417_T10-10_sp.docx
408418_T10-10_sp_priedas.docx
12.2021-01-27T10-11 Dėl Skuodo rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.
408419_T10-11_ar.docx
408420_T10-11_sp.docx
408422_T10-11_sp_priedas_1.docx
408423_T10-11_sp_priedas_2.docx
408462_T10-11_sp_priedas_PATIKSLINTAS.docx
13.2021-01-27T10-12 Dėl Skuodo rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
408424_T10-12_ar.docx
408425_T10-12_antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
408426_T10-12_sp.docx
408456_T10-12_sp_priedas.docx
408467_T10-12_numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma.docx
14.2021-01-19T10-13 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
408428_T10-13_ar.docx
408429_T10-13_sp.docx
408430_T10-13_sp_priedas.docx
15.2021-01-19T10-14 Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
408431_T10-14_ar.docx
408432_T10-14_sp.docx
408433_T10-14_sp_p1.docx
16.2021-01-27T10-15 Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo.
408434_T10-15_ar.docx
408435_T10-15_sp.docx
408470_T10-15_sp_PATIKSLINTAS.doc
17.2021-01-26T10-16 Dėl Skuodo rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų pakeitimo
408459_T10-16_ar.docx
408460_T10-16_sp.docx
18.2021-01-27T10-17 Dėl turto perdavimo valdyti pagal patikėjimo sutartį.
408464_T10-17_ar.docx
408465_T10-17_sp.docx