Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2021-02-23Dėl darbotvarkės patvirtinimo
408571_21-02-25_patikslinta darbotvarkė.docx
2.2021-02-24T10-18 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo
408516_T10-18_antikorpucinio vertinimo pažyma.docx
408520_T10-18_sp_p3.xlsx
408521_T10-18_sp_p4.xlsx
408567_T10-18_ar_PATIKSLINTAS.docx
408569_T10-18_sp_p1_PATIKSLINTAS.xlsx
408570_T10-18_sp_p2_PATIKSLINTAS.xlsx
408576_T10-18_sp_PATIKSLINTAS.docx
3.2021-02-12T10-19 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T9-24 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ 1 punktu patvirtinto projektų sąrašo pakeitimo
408522_T10-19_ar.docx
408523_T10-19_sp_p.docx
408524_T10-19_sp.docx
4.2021-02-12T10-20 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Skuodo rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo
408525_T10-20_ar.docx
408526_T10-20_sp.docx
408527_T10-20_sp_p.docx
5.2021-02-24T10-21 Dėl maksimalių ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo
408528_T10-21_ar.docx
408575_T10-21_sp_PATIKSLINTAS.docx
6.2021-02-12T10-22 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų socialinės globos kainos patvirtinimo
408530_T10-22_ar.docx
408531_T10-22_papildoma informacija.PDF
408532_T10-22_sp.docx
7.2021-02-12T10-23 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo
408533_T10-23_ar.docx
408534_T10-23_sp.docx
408535_T10-23_sp_p.docx
8.2021-02-12T10-24 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių patvirtinimo
408536_T10-24_ar.docx
408537_T10-24_sp.docx
408538_T10-24_sp_p.docx
9.2021-02-18T10-25 Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
408539_T10-25_antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
408540_T10-25_ar.docx
408541_T10-25_sp.docx
408542_T10-25_sp_p.docx
408543_T10-25_sp_p_1.docx
408544_T10-25_sp_p_2.docx
408545_T10-25_sp_p_3.docx
10.2021-02-15T10-26 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimo Nr. T9-16 „Dėl turto perdavimo valdyti pagal patikėjimo sutartį“ papildymo 1.7 papunkčiu
408546_T10-26_ar.docx
408547_T10-26_sp.docx
11.2021-02-17T10-27 Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn
408548_T10-27_ar.docx
408549_T10-27_sp.docx
12.2021-02-24T10-28 Dėl Skuodo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento tvirtinimo
408550_T10-28_ar.docx
408551_T10-28_sp.docx
408574_T10-28_sp_p_PATIKSLINTAS.docx
13.2021-02-18T10-29 Dėl Skuodo rajono daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos tvirtinimo
408564_T10-29_ar.docx
408565_T10-29_sp.docx
408566_T10-29_sp_p.docx
14.2021-02-17T10-30 Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų konkursų organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
408553_T10-30_ar.docx
408554_T10-30_antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
408555_T10-30_sp.docx
408556_T10-30_sp_p.docx
15.2021-02-17T10-31 Dėl lėšų, skirtų mokinių konsultacijoms, paskirstymo
408557_T10-31_ar.docx
408558_T10-31_antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
408559_T10-31_sp.docx
16.2021-02-18T10-32 Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo
408560_T10-32_ar.docx
408561_T10-32_sp.docx
408562_T10-32_sp_p.docx
17.2021-02-24Dėl projekto „Skuodo mieste esančių sporto bazių pritaikymas bendruomenės poreikiams“ rengimo ir finansavimo
408572_T10-33_ar.docx
408573_T10-33_sp.docx