Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2021-03-24 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
408671_21-03-25_patikslinta darbotvarkė.docx
2. 2021-03-17 T10-34 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patikslinimo
408577_T10-34_ar.docx
408578_T10-34_antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
408579_T10-34_sp.docx
408580_T10-34_sp_p.xlsx
3. 2021-03-17 T10-35 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo
408581_T10-35_ar.docx
408582_T10-35_antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
408583_T10-35_sp.docx
408584_T10-35_sp_p.docx
4. 2021-03-19 T10-36 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos ir mero 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408585_T10-36_ar.docx
408586_T10-36_sp.docx
408669_T10-36_sp_p.pdf
5. 2021-03-23 T10-37 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos atstovo delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybos visuotinį dalyvių susirinkimą
408588_T10-37_ar.docx
408670_T10-37_sp_patikslintas.docx
6. 2021-03-19 T10-38 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudėties patvirtinimo
408590_T10-38_ar.docx
408668_T10-38_sp_PATIKSLINTAS.docx
7. 2021-03-17 T10-39 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
408593_T10-39_ar.docx
408594_T10-39_sp.docx
408595_T10-39_sp_p.docx
8. 2021-03-26 T10-40 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T9-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikių nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
408596_T10-40_ar.docx
408674_T10-40_sp.docx
9. 2021-03-17 T10-41 Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408598_T10-41_ar.docx
408599_T10-41_sp.docx
408600_T10-41_sp_p.docx
10. 2021-03-17 T10-42 Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408601_T10-42_ar.docx
408602_T10-42_sp.docx
408603_T10-42_sp_p.docx
11. 2021-03-17 T10-43 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408604_T10-43_ar.docx
408605_T10-43_sp.docx
408606_T10-43_sp_p.docx
12. 2021-03-17 T10-44 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T9-99 „Dėl Skuodo atviro jaunimo centro įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
408607_T10-44_ar.docx
408608_T10-44_sp.docx
408609_T10-44_sp_p.docx
13. 2021-03-17 T10-45 Dėl Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programos verslo įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų daliniam kompensavimui ir verslo projektų bendrajam finansavimui skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
408610_T10-45_ar.docx
408611_T10-45_antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
408612_T10-45_sp.docx
408613_T10-45_sp_p.docx
14. 2021-03-17 T10-46 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
408614_T10-46_ar.docx
408615_T10-46_sp.docx
15. 2021-03-17 T10-47 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2021 metų objektų sąrašo patvirtinimo
408616_T10-47_ar.docx
408617_T10-47_sp.docx
408655_T10-47_sp_p.xlsx
16. 2021-03-17 T10-48 Dėl projekto „Paparčių kalno, vad. Auškalniu, pritaikymas lankymui, Paparčių k., Barstyčių sen., Skuodo r.“ rengimo ir finansavimo
408619_T10-48_ar.docx
408620_T10-48_sp.docx
17. 2021-03-17 T10-49 Dėl projekto „Šilalės kaimo geologinio-archeologinio komplekso ir Šauklių kadagyno poilsiavietės pritaikymas lankymui, Mosėdžio sen., Skuodo r.“ rengimo ir finansavimo
408621_T10-49_ar.docx
408622_T10-49_sp.docx
18. 2021-03-24 T10-50 Dėl Skuodo rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo
408623_T10-50_ar.docx
408624_T10-50_antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
408625_T10-50_sp.docx
408672_T10-50_sp_p_patikslintas.docx
19. 2021-03-17 T10-51 Dėl projekto „Vaikų stovykla Mosėdyje“ finansavimo
408627_T10-51_ar.docx
408628_T10-51_sp.docx
20. 2021-03-17 T10-52 Dėl projekto „Aktyvi šeima – sveika šeima“ finansavimo
408652_T10-52_ar.docx
408653_T10-52_sp.docx
21. 2021-03-17 T10-53 Dėl pavedimo Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai ir Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų 8 ir 9 punktų pakeitimo
408629_T10-53_ar.docx
408630_T10-53_sp.docx
22. 2021-03-17 T10-54 Dėl Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408631_T10-54_ar.docx
408632_T10-54_sp.docx
408633_T10-54_sp_p.docx
23. 2021-03-17 T10-55 Dėl Skuodo vaikų lopšelio-darželio 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408634_T10-55_ar.docx
408635_T10-55_sp.docx
408636_T10-55_sp_p.docx
24. 2021-03-17 T10-56 Dėl Skuodo rajono Ylakių gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408637_T10-56_ar.docx
408638_T10-56_sp.docx
408639_T10-56_sp_p.docx
25. 2021-03-17 T10-57 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408640_T10-57_ar.docx
408641_T10-57_sp.docx
408642_T10-57_sp_p.docx
26. 2021-03-17 T10-58 Dėl Skuodo Bartuvos progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408643_T10-58_ar.docx
408644_T10-58_sp.docx
408645_T10-58_sp_p.docx
27. 2021-03-17 T10-59 Dėl Skuodo Aleksandrijos pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408646_T10-59_ar.docx
408647_T10-59_sp.docx
408648_T10-59_sp_p.docx
28. 2021-03-17 T10-60 Dėl Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408649_T10-60_ar.docx
408650_T10-60_sp.docx
408651_T10-60_sp_p.docx
29. 2021-03-18 T10-61 Dėl projekto „Krakiškių aktyvinimas per tradicines šventes“ finansavimo
408656_T10-61_ar.docx
408657_T10-61_sp.docx
30. 2021-03-18 Informacija, pranešimai.
408658_1 info_Jaunimo taryba.pdf
408659_2 info_Vyriausybės atstovų įstaiga.pdf
408660_3 info_Lenkimų bendruomenės nariai.PDF
408663_4_info_Savivaldybės administracija.pdf