Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2021-04-28Dėl darbotvarkės patvirtinimo
408837_21-04-29_patikslinta darbotvarkė.docx
2.2021-04-21T10-62 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patikslinimo
408677_T10-62_antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
408803_T10-62_ar.docx
408804_T10-62_sp.docx
408805_T10-62_sp_p.xlsx
3.2021-04-28T10-63 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408783_T10-63_ar.docx
408784_T10-63_sp.docx
408838_T10-63_sp_p_PATIKSLINTAS.pdf
4.2021-04-27T10-64 Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo
408680_T10-64_ar.docx
408681_T10-64_antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
408682_T10-64_sp.docx
408684_T10-64_sp_p_p1.docx
408826_T10-64_sp_p_PATIKSLINTAS.docx
5.2021-04-20T10-65 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai
408685_T10-65_ar.docx
408686_T10-65_sp.docx
408687_T10-65_sp_p.docx
6.2021-04-29T10-66 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T9-106 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
408818_T10-66_ar_PATIKSLINTAS.docx
408820_T10-66_papildoma info.pdf
408841_T10-66_sp_PATIKSLINTAS.docx
7.2021-04-28T10-67 Dėl Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programos verslo įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų daliniam kompensavimui ir verslo projektų bendrajam finansavimui skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo 26 punkto pakeitimo
408690_T10-67_ar.docx
408835_T10-67_sp_PATIKSLINTAS.docx
8.2021-04-28T10-68 Dėl Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
408692_T10-68_ar.docx
408693_T10-68_antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
408694_T10-68_sp.docx
408839_T10-68_sp_p_PATIKSLINTAS.docx
9.2021-04-26T10-69 Dėl Skuodo rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
408696_T10-69_ar.docx
408697_T10-69_antikorpucinio vertinimo pažyma.docx
408698_T10-69_sp.docx
408823_T10-69_sp_p_PATIKSLINTAS.docx
10.2021-04-20T10-70 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
408701_T10-70_sp.docx
408795_T10-70_ar.docx
11.2021-04-28T10-71 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408702_T10-71_ar.docx
408703_T10-71_sp.docx
408834_T10-71_sp_p_PATIKSLINTAS.docx
12.2021-04-28T10-72 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo
408705_T10-72_ar.docx
408706_T10-72_sp.docx
408708_T10-72_sp_p_lyginamasis variantas.docx
408828_T10-72_sp_p_PATIKSLINTAS.docx
13.2021-04-20T10-73 Dėl Skuodo rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408709_T10-73_ar.docx
408710_T10-73_sp.docx
408711_T10-73_sp_p.docx
14.2021-04-20T10-74 Dėl Skuodo atviro jaunimo centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408712_T10-74_ar.docx
408713_T10-74_sp.docx
408714_T10-74_sp_p.docx
15.2021-04-20T10-75 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Skuodo rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo
408791_T10-75_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
408792_T10-75_ar.docx
408793_T10-75_sp.docx
408794_T10-75_sp_p.docx
16.2021-04-20T10-76 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
408715_T10-76_ar.docx
408716_T10-76_sp.docx
408717_T10-76_sp_p1.docx
408718_T10-76_sp_p2.docx
17.2021-04-20T10-77 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
408719_T10-77_ar.docx
408720_T10-77_sp.docx
408721_T10-77_sp_p1.docx
408722_T10-77_sp_p2.docx
18.2021-04-20T10-78 Dėl UAB „Skuodo šiluma“ faktinių investicijų suderinimo
408723_T10-78_ar.docx
408724_T10-78_sp.docx
408725_T10-78_sp_p.docx
19.2021-04-20T10-79 Dėl šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpio nustatymo
408726_T10-79_ar.docx
408727_T10-79_sp.docx
20.2021-04-20T10-80 Dėl savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir Skuodo rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo
408728_T10-80_ar.docx
408729_T10-80_sp.docx
408730_T10-80_sp_p.docx
21.2021-04-28T10-81 Dėl infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo
408788_T10-81_antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
408789_T10-81_ar.docx
408833_T10-81_sp_PATIKSLINTAS.docx
22.2021-04-20T10-82 Dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis, ir Skuodo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo
408731_T10-82_ar.docx
408732_T10-82_antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
408733_T10-82_sp.docx
408734_T10-82_sp_p.docx
23.2021-04-20T10-83 Dėl lėšų, skirtų įsteigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybes Skuodo rajono mokyklose 2021 metais, kriterijų nustatymo ir paskirstymo
408735_T10-83_ar.docx
408736_T10-83_sp.docx
24.2021-04-28T10-84 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
408737_T10-84_ar.docx
408738_T10-84_sp.docx
408836_T10-84_sp_p_PATIKSLINTAS.docx
25.2021-04-20T10-85 Dėl Skuodo rajono vaikų lopšelių-darželių ikimokyklinio ugdymo programos vykdymo vasaros laikotarpiu
408740_T10-85_ar.docx
408741_T10-85_sp.docx
26.2021-04-20T10-86 Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408742_T10-86_ar.docx
408743_T10-86_sp.docx
408744_T10-86_sp_p.docx
27.2021-04-20T10-87 Dėl Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408745_T10-87_ar.docx
408746_T10-87_sp.docx
408747_T10-87_sp_p.docx
28.2021-04-20T10-88 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408748_T10-88_ar.docx
408749_T10-88_sp.docx
408750_T10-88_sp_p.docx
29.2021-04-20T10-89 Dėl Skuodo meno mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408751_T10-89_ar.docx
408752_T10-89_sp.docx
408753_T10-89_sp_p.docx
30.2021-04-20T10-90 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408754_T10-90_ar.docx
408755_T10-90_sp.docx
408756_T10-90_sp_p.docx
31.2021-04-20T10-91 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408757_T10-91_ar.docx
408758_T10-91_sp.docx
408759_T10-91_sp_p.docx
32.2021-04-20T10-92 Dėl Skuodo rajono kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408760_T10-92_ar.docx
408761_T10-92_sp.docx
408762_T10-92_sp_p.docx
33.2021-04-20T10-93 Dėl Skuodo rajono R. Granausko viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408763_T10-93_ar.docx
408764_T10-93_sp.docx
408765_T10-93_sp_p.docx
34.2021-04-20T10-94 Dėl Skuodo rajono muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408766_T10-94_ar.docx
408767_T10-94_sp.docx
408768_T10-94_sp_p.docx
35.2021-04-20T10-95 Dėl Viešosios įstaigos Skuodo informacijos centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408769_T10-95_ar.docx
408770_T10-95_sp.docx
408771_T10-95_sp_p.docx
36.2021-04-22T10-96 Dėl projekto „Vaikų biblioartelė Skuode“ finansavimo
408815_T10-96_ar.docx
408816_T10-96_sp.docx
37.2021-04-20T10-97 Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408774_T10-97_ar.docx
408775_T10-97_sp.docx
408776_T10-97_sp_p.docx
38.2021-04-20T10-98 Dėl viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408777_T10-98_ar.docx
408778_T10-98_sp.docx
408779_T10-98_sp_p.docx
39.2021-04-20T10-99 Dėl viešosios įstaigos „Skuodo stomatologijos paslaugos“ 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408780_T10-99_ar.docx
408781_T10-99_sp.docx
408782_T10-99_sp_p.docx
40.2021-04-26T10-100 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo
408785_T10-100_ar.docx
408786_T10-100_sp.docx
408787_T10-100_sp_p.docx
41.2021-04-21T10-101 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T9-21 „Dėl pavedimo Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ pakeitimo
408797_T10-101_ar.docx
408798_T10-101_sp.docx
42.2021-04-21T10-102 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo autobusai“ 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408799_T10-102_ar.docx
408800_T10-102_sp.docx
408801_T10-102_sp_p.docx
43.2021-04-30T10-103 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408806_T10-103_ar.docx
408842_T10-103_sp.docx
408843_T10-103_sp_p.docx
44.2021-04-21T10-104 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408811_T10-104_ar.docx
408812_T10-104_sp.docx
408813_T10-104_sp_p.docx