Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2021-05-26Dėl darbotvarkės patvirtinimo
408945_21-05-27_patikslinta darbotvarkė.docx
2.2021-05-24T10-105 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patikslinimo
408845_T10-105_ar.docx
408846_T10-105_antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
408926_T10-105_ar_ALTERNATYVUS.docx
408927_T10-105_sp.docx
408928_T10-105_sp_p_ALTERNATYVUS_PATIKSLINTAS.xlsx
408929_T10-105_sp_p_PATIKSLINTAS.xlsx
3.2021-05-20Alternatyvus projektas. T10-105 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patikslinimo
408849_T10-105_ar_ALTERNATYVUS.docx
408850_T10-105_sp.docx
408851_T10-105_sp_p_ALTERNATYVUS.xlsx
4.2021-05-20T10-106 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
408852_T10-106_ar.docx
408853_T10-106_sp.docx
408854_T10-106_sp_p.docx
5.2021-05-25T10-107 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T9- 174 „ Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ 1.4 papunkčio pakeitimo
408932_T10-107_ar_PATIKSLINTAS.docx
408933_T10-107_papildoma informacija.xlsx
408934_T10-107_sp_PATIKSLINTAS..docx
6.2021-05-20T10-108 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Skuodo rajono savivaldybėje“
408858_T10-108_ar.docx
408859_T10-108_papildoma informacija.pdf
408860_T10-108_sp.docx
7.2021-05-20T10-109 Dėl Skuodo rajono turizmo ir verslo prekės ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
408861_T10-109_ar.docx
408862_T10-109_sp.docx
408863_T10-109_sp_p.docx
8.2021-05-26T10-110 Dėl Skuodo rajono savivaldybės gyventojų pasitikėjimo mero institucija ir savivaldybės administracija tyrimo metodikos ir anketos patvirtinimo
408864_T10-110_ar.docx
408865_T10-110_sp.docx
408943_T10-110_sp_p_PATIKSLINTAS.docx
9.2021-05-20T10-111 Dėl Skuodo rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
408868_T10-111_ar.docx
408869_T10-111_sp.docx
408870_T10-111_sp_p.docx
10.2021-05-20T10-112 Dėl Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
408871_T10-112_antikorpucinio vertinimo pažyma.docx
408872_T10-112_ar.docx
408873_T10-112_sp.docx
408874_T10-112_sp_p.docx
11.2021-05-20T10-113 Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių, priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose 2021–2022 mokslo metais nustatymo
408875_T10-113_ar.docx
408876_T10-113_sp.docx
408877_T10-113_sp_p.docx
12.2021-05-26T10-114 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
408878_T10-114_ar.docx
408879_T10-114_sp.docx
408944_T10-114_sp_p_PATIKSLINTAS.docx
13.2021-05-24T10-115 Dėl Viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
408881_T10-115_ar.docx
408882_T10-115_sp.docx
408930_T10-115_sp_p_PATIKSLINTAS.docx
14.2021-05-20T10-116 Dėl Viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
408884_T10-116_ar.docx
408885_T10-116_sp.docx
408886_T10-116_sp_p.docx
15.2021-05-20T10-117 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2021 metų objektų sąrašo patvirtinimo
408887_T10-117_ar.docx
408888_T10-117_sp_p.xlsx
408889_T10-117_sp.docx
16.2021-05-25T10-118 Dėl Skuodo rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo
408890_T10-118_antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
408891_T10-118_ar.docx
408892_T10-118_papildoma informacija.pdf
408893_T10-118_sp.docx
408895_T10-118_sp_p_p1.docx
408940_T10-118_sp_p_PATIKSLINTAS.docx
17.2021-05-27T10-119 Dėl Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartis, tvarkos aprašo patvirtinimo
408896_T10-119_antikorpucinio vertinimo pažyma.docx
408897_T10-119_ar.docx
408948_T10-119_sp.docx
408949_T10-119_sp_p.docx
18.2021-05-27T10-120 Dėl Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, tvarkos aprašo patvirtinimo
408900_T10-120_ar.docx
408901_T10-120_papildoma informacija.pdf
408902_T10-120_sp.docx
408950_T10-120_sp_p_PATIKSLINTAS.docx
19.2021-05-20T10-121 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
408904_T10-121_ar.docx
408905_T10-121_papildoma informacija.pdf
408906_T10-121_sp.docx
408907_T10-121_sp_p.docx
20.2021-05-25T10-122 Dėl Skuodo rajono savivaldybės infrastruktūros organizatoriaus 2021 metų veiklos prioritetų, infrastruktūros plėtros priemonių plano ir infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo plano patvirtinimo
408935_T10-122_ar_PATIKSLINTAS.docx
408936_T10-122_sp_PATIKSLINTAS.docx
408937_T10-122_sp_p PATIKSLINTAS.xlsx
21.2021-05-20T10-123 Dėl Pasiūlymų dėl Skuodo rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo saugomais teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
408911_T10-123_ar.docx
408912_T10-123_sp.docx
408922_T10-123_sp_p.docx
22.2021-05-27T10-124 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo
408914_T10-124_ar.docx
408915_T10-124_sp.docx
408946_T10-124_sp_p1.docx
408947_T10-124_sp_p2.docx
23.2021-05-25T10-125 Dėl Skuodo rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių strategijų sudarymo, atnaujinimo ir įgyvendinimo, pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
408918_T10-125_ar.docx
408919_T10-125_sp.docx
408938_T10-125_sp_PATIKSLINTAS.docx
24.2021-05-24Informacija, pranešimai
408921_1 info_Skuodo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.pdf
408931_2 info_ Savivaldybės administracija.pdf