Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2021-06-16Dėl darbotvarkės patvirtinimo
409011_21-06-17_patikslinta darbotvarkė.docx
2.2021-06-16T10-126 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patikslinimo
408978_T10-126_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
409008_T10-126_ar_PATIKSLINTAS.docx
409009_T10-126_sp_p_PATIKSLINTAS.xlsx
409010_T10-126_sp_PATIKSLINTAS.docx
3.2021-06-16T10-127 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero Petro Pušinsko kasmetinių atostogų
408954_T10-127_ar.docx
408955_T10-127_sp.docx
4.2021-06-16T10-128 Dėl Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo ir komisijos nario prašymo tenkinimo
408956_T10-128_ar.docx
408957_T10-128_papildoma info1.docx
408958_T10-128_papildoma info2.pdf
408959_T10-128_sp.docx
5.2021-06-08T10-129 Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
408960_T10-129_ar.docx
408961_T10-129_sp.docx
408962_T10-129_sp_p.docx
6.2021-06-11T10-130 Dėl projekto „Tinklinio aikštelės įrengimas“ finansavimo
408963_T10-130_ar.docx
408964_T10-130_papildoma info.pdf
408965_T10-130_sp.docx
7.2021-06-15T10-131 Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų prisidėti prie projektų finansavimo, tvarkos aprašo patvirtinimo
408967_T10-131_sp.docx
409003_T10-131_sp_p_PATIKSLINTAS.docx
409005_T10-131_ar_PATIKSLINTAS.docx
8.2021-06-08T10-132 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės švietimo įstaigose 2021–2022 mokslo metais nustatymo
408969_T10-132_ar.docx
408970_T10-132_sp.docx
408971_T10-132_sp_p.docx
9.2021-06-08T10-133 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos darbo vasaros laikotarpiu
408972_T10-133_ar.docx
408973_T10-133_sp.docx
10.2021-06-16T10-134 Dėl Skuodo rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
408979_T10-134_ar.docx
408980_T10-134_antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
408983_T10-134_sp_p_p1.docx
408984_T10-134_sp_p_p2.docx
408985_T10-134_sp_p_p3.docx
408986_T10-134_sp_p_p4.docx
408987_T10-134_sp_p_p5.docx
408998_T10-134_sp.docx
409000_T10-134_sp_p_p6.docx
409006_T10-134_sp_p_PATIKSLINTAS.docx
11.2021-06-15T10-135 Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
408989_T10-135_ar.docx
408990_T10-135_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
408991_T10-135_sp.docx
409004_T10-135_sp_p.docx
12.2021-06-08T10-136 Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Skuodo rajono Rukų kaimo bendruomenei
408974_T10-136_ar.docx
408975_T10-136_sp.docx
13.2021-06-10T10-137 Dėl Skuodo rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos projekto parengimo ir įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
408993_T10-137_antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
408994_T10-137_ar.docx
408995_T10-137_sp.docx
408996_T10-137_sp_p.docx
14.2021-06-08T10-138 Dėl turto perdavimo valdyti pagal patikėjimo sutartį
408976_T10-138_ar.docx
408977_T10-138_sp.docx