Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2021-07-21Dėl darbotvarkės patvirtinimo
409012_21-07-29 darbotvarkė.docx
2.2021-07-27Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patikslinimo
409013_T10-139_ar.docx
409014_T10-139_sp.docx
409016_T10-139_sp_p2.xlsx
409017_T10-139_sp_p3.xlsx
409039_T10-139_sp_p1_PATIKSLINTAS.xlsx
409040_T10-139_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
3.2021-07-21Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T9-66 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo
409018_T10-140_ar.docx
409019_T10-140_papildoma info.pdf
409020_T10-140_sp.docx
4.2021-07-21Dėl Globos centro ir budinčio globotojo veiklos finansavimo, pagalbos pinigų skyrimo ir mokėjimo budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui) Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
409021_T10-141_ar.docx
409022_T10-141_sp.docx
409023_T10-141_sp_p.docx
409024_T10-141_sp_p_p1.docx
5.2021-07-28Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T9-1 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano papildymo naujomis priemonėmis
409025_T10-142_ar.docx
409041_T10-142_sp_PATIKSLINTAS.docx
6.2021-07-21Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo 2021 metams
409027_T10-143_ar.docx
409028_T10-143_sp.docx
409029_T10-143_sp_p.xlsx
7.2021-07-21Dėl turto perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
409030_T10-144_ar.docx
409031_T10-144_papildoma info.pdf
409032_T10-144_sp.docx
8.2021-07-21Dėl turto perdavimo valdyti pagal patikėjimo sutartį
409033_T10-145_ar.docx
409034_T10-145_sp.docx
9.2021-07-21Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T9-76 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis, ir Skuodo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 2.6 papunkčio pakeitimo
409035_T10-146_ar.docx
409036_T10-146_sp.docx
10.2021-07-21Dėl atstovų delegavimo į Skuodo miesto vietos veiklos grupės tarybą
409037_T10-147_ar.docx
409038_T10-147_sp.docx