Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2021-08-25Dėl darbotvarkės patvirtinimo
409090_21-08-26_patikslinta darbotvarkė.docx
2.2021-08-25Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo
409044_T10-148_ar.docx
409045_T10-148_sp.docx
409089_T10-148_sp_p PATIKSLINTAS.xlsx
3.2021-08-19Dėl Skuodo rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų 2020 metų rinkinio patvirtinimo
409047_T10-149_ar.docx
409048_T10-149_sp.docx
409049_T10-149_papildoma info.pdf
409050_T10-149_sp_p1.xlsx
409051_T10-149_sp_p2.docx
409052_T10-149_sp_p3.pdf
409053_T10-149_sp_p4.pdf
409054_T10-149_sp_p5.pdf
409055_T10-149_sp_p6.pdf
409056_T10-149_sp_p7.pdf
4.2021-08-26Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo
409091_T10-150_ar PATIKSLINTAS.docx
409092_T10-150_sp PATIKSLINTAS.docx
5.2021-08-19Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo priedo pakeitimo
409059_T10-151_ar.docx
409060_T10-151_sp.docx
409061_T10-151_sp_p.docx
6.2021-08-25Dėl Skuodo rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
409062_T10-152_ar.docx
409063_T10-152_sp.docx
409088_T10-152_sp_p PATIKSLINTAS.docx
7.2021-08-20Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T9-135 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T9-1 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano papildymo naujomis priemonėmis“ patikslinimo
409065_T10-153_ar.docx
409066_T10-153_sp.docx
8.2021-08-19Dėl Skuodo rajono savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
409067_T10-154_ar.docx
409068_T10-154_sp.docx
409069_T10-154_sp_p.docx
9.2021-08-19Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2021 metų objektų sąrašų patvirtinimo
409070_T10-155_ar.docx
409071_T10-155_sp.docx
409072_T10-155_sp_p1.xlsx
409073_T10-155_sp_p2.xlsx
10.2021-08-19Dėl Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudėties patvirtinimo
409074_T10-156_ar.docx
409075_T10-156_sp.docx
11.2021-08-19Dėl turto perdavimo
409076_T10-157_ar.docx
409077_T10-157_sp.docx
12.2021-08-20Dėl projekto „Skuodo socialinis taksi“ finansavimo
409080_T10-158_papildoma informacija.pdf
409082_T10-158_ar_PATIKSLINTAS.docx
409083_T10-158_sp_PATIKSLINTAS.docx
13.2021-08-20Dėl atstovo delegavimo į Skuodo vietos veiklos grupės valdybą
409084_T10-159_ar.docx
409085_T10-159_sp.docx