Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2021-10-22 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
409163_21-10-28_preliminari darbotvarkė.docx
2. 2021-10-27 T10-179 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patikslinimo
409167_T10-179_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
409185_T10-179_ar_PATIKSLINTAS.docx
409186_T10-179_sp_PATIKSLINTAS.docx
409187_T10-179_sp_p_PATIKSLINTAS.xlsx
3. 2021-10-22 T10-180 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 ir vėlesniais metais vykdomai veiklai, ir lengvatų patvirtinimo
409168_T10-180_ar.docx
409169_T10-180_sp.docx
409170_T10-180_sp_1p.docx
409171_T10-180_sp_2p.docx
4. 2021-10-22 T10-181 Dėl savivaldybės būsto pardavimo
409172_T10-181_ar.docx
409173_T10-181_sp.docx
5. 2021-10-22 T10-182 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T9-127 „Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai ir sutikimo perimti valstybės turtą“ 3 punkto pakeitimo
409174_T10-182_ar.docx
409175_T10-182_sp.docx
6. 2021-10-22 T10-183 Dėl Skuodo rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
409179_T10-183_ar.docx
409180_T10-183_sp.docx
409181_T10-183_sp_p.docx
7. 2021-10-22 T10-184 Dėl nemokamo keleivių vežimo reguliaraus vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais Skuodo rajone
409176_T10-184_ar.docx
409177_T10-184_sp_PATIKSLINTAS.docx
409178_T10-184_papildoma informacija.xlsx
8. 2021-10-22 T10-185 Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų peržiūrėjimo
409182_T10-185_ar.docx
409183_T10-185_sp.docx
409184_T10-185_papildoma informacija.pdf