Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2021-11-19Dėl darbotvarkės patvirtinimo
409188_21-11-25_darbotvarkė.docx
2.2021-11-19T10-188 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. T9-56 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo
409189_T10-188_ar.docx
409190_T10-188_sp.docx
3.2021-11-19T10-189 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo
409191_T10-189_ar.docx
409192_T10-189_sp.docx
409193_T10-189_sp_p.xlsx
409194_T10-189_antikorupcinio vertinimo pažyma.docx
4.2021-11-19T10-190 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T9-157 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ 1.17 papunkčio pakeitimo
409195_T10-190_ar.docx
409196_T10-190_sp.docx
409197_T10-190_papildoma informacija.pdf
5.2021-11-19T10-191 Dėl Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų komunalinių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
409198_T10-191_ar.docx
409199_T10-191_sp.docx
409200_T10-191_sp_p_p1.docx
409201_T10-191_sp_p.docx
409202_T10-191_sp_p_p2.docx
6.2021-11-19T10-192 Dėl materialaus ilgalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
409203_T10-192_ar.docx
409204_T10-192_sp.docx
409205_T10-192_sp_p.docx
7.2021-11-19T10-193 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo
409206_T10-193_ar.docx
409207_T10-193_sp.docx
409208_T10-193_lyginamasis variantas.docx
8.2021-11-19T10-194 Dėl Fizinių ir (ar) juridinių asmenų, pageidaujančių skirti lėšų Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir kelių statiniams projektuoti, remontuoti, taisyti, rekonstruoti, įrengti, pasiūlymų teikimo, vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
409209_T10-194_ar.docx
409210_T10-194_sp.docx
409211_T10-194_sp_p.docx
9.2021-11-19T10-195 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T9-203 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Skuodo rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
409212_T10-195_ar.docx
409213_T10-195_sp.docx
10.2021-11-19T10-196 Dėl nemokamo keleivių vežimo reguliaraus vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais Skuodo rajone
409214_T10-196_ar.docx
409215_T10-196_sp.docx
409216_T10-196_papildoma informacija.pdf
11.2021-11-19T10-197 Dėl pritarimo dalyvauti projekte partnerio teisėmis
409217_T10-197_ar.docx
409218_T10-197_sp.docx
409219_T10-197_sp_p.docx
409220_T10-197_papildoma informacija.docx