Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2021-12-22Dėl darbotvarkės patvirtinimo
409255_21-12-23_darbotvarkė.docx
2.2021-12-22T10-199 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo
409256_T10-199_ar.docx
409257_T10-199_sp.docx
409258_T10-199_sp_p.xlsx
409259_T10-199_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
3.2021-12-22T10-200 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
409260_T10-200_ar.docx
409261_T10-200_sp.docx
409262_T10-200_sp_p.docx
409263_T10-200_sp_p_1p.docx
409264_T10-200_sp_p_2p.docx
409265_T10-200_sp_p_3p.docx
409266_T10-200_sp_p_4p.docx
409267_T10-200_sp_p_5p.docx
409268_T10-200_sp_p_6p.docx
409269_T10-200_sp_p1.xlsx
4.2021-12-22T10-201 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo
409270_T10-201_ar.docx
409271_T10-201_sp.docx
409272_T10-201_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
5.2021-12-22T10-202 Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo ir priedo pakeitimo
409273_T10-202_ar.docx
409274_T10-202_sp.docx
409275_T10-202_sp_p_PATIKSLINTAS.docx
409276_T10-202_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
6.2021-12-22T10-203 Dėl Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Skuodo rajono savivaldybė arba kai Savivaldybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
409277_T10-203_ar.docx
409278_T10-203_sp.docx
409279_T10-203_sp_p.docx
7.2021-12-22T10-204 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T9-157 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ 1 punkto 7 eilutės pakeitimo
409280_T10-204_ar_PATIKSLINTAS.docx
409281_T10-204_sp_PATIKSLINTAS.docx
8.2021-12-22T10-205 Dėl uždarosios akcinė bendrovės „Skuodo vandenys“ apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo
409282_T10-205_ar.docx
409283_T10-205_sp.docx
409284_T10-205_lyginamasis variantas.docx
409285_T10-205_papildoma informacija.pdf
409286_T10-205_papildoma informacija2.pdf
9.2021-12-22T10-206 Dėl Skuodo rajono savivaldybės specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo
409287_T10-206_ar.docx
409288_T10-206_sp.docx
409289_T10-206_sp_p_PATIKSLINTAS.docx
409290_T10-206_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
10.2021-12-22T10-207 Dėl Skuodo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos nario pakeitimo
409291_T10-207_ar.docx
409292_T10-207_sp.docx
11.2021-12-22T10-208 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo
409293_T10-208_ar.docx
409294_T10-208_sp.docx
409295_T10-208_sp_p.docx
409317_T10-208_sp_p1.docx
12.2021-12-22T10-209 Dėl esamų gatvių pratęsimo Skuodo rajono gyvenamosiose vietovėse
409297_T10-209_ar.docx
409298_T10-209_sp_2p.docx
409299_T10-209_sp.docx
409300_T10-209_sp_1p.docx
409301_T10-209_sp_3p.docx
409302_T10-209_sp_4p.docx
13.2021-12-22T10-210 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos
409303_T10-210_ar.docx
409304_T10-210_sp.docx
14.2021-12-22T10-211 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos
409305_T10-211_ar.docx
409306_T10-211_sp.docx
15.2021-12-22T10-212 Dėl Parduodamų Skuodo rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo pakeitimo
409307_T10-212_ar.docx
409308_T10-212_sp.docx
16.2021-12-22T10-213 Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
409309_T10-213_ar.docx
409310_T10-213_sp.docx
409311_T10-213_papildoma informacija.pdf
17.2021-12-22T10-214 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T9-159 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ teikiamų paslaugų Skuodo higienos ir sveikatingumo centre įkainių nustatymo“ pakeitimo
409312_T10-214_ar.docx
409313_T10-214_sp.docx
409314_T10-214_lyginamasis variantas.docx
18.2021-12-22T10-215 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo
409315_T10-215_ar.docx
409316_T10-215_sp.docx