Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2022-01-21Dėl darbotvarkės patvirtinimo
409318_22-01-27_darbotvarkė.docx
2.2022-01-21T10-1 Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Skuodo rajono savivaldybė arba kai savivaldybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, kategorijų nustatymo
409320_T10-1_ar.docx
409321_T10-1_ar_1p.docx
409322_T10-1_ar_2p.docx
409323_T10-1_sp.docx
3.2022-01-21T10-2 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T9-12 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo“ 1.3 papunkčio ir 2, 3 punktų pakeitimo
409324_T10-2_ar.docx
409325_T10-2_sp.docx
4.2022-01-25T10-3 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų finansinių normatyvų patvirtinimo
409326_T10-3_ar.docx
409327_T10-3_sp.docx
409328_T10-3_papildoma informacija.jpg
409374_T10-3_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
5.2022-01-25T10-4 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų socialinės globos kainos patvirtinimo
409329_T10-4_ar.docx
409330_T10-4_sp.docx
409331_T10-4_papildoma informacija.pdf
409332_T10-4_papildoma informacija_paskaičiavimai.xlsx
409375_T10-4_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
6.2022-01-25T10-5 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Skuodo rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo
409333_T10-5_ar.docx
409334_T10-5_sp.docx
409335_T10-5_sp_p.docx
409376_T10-5_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
7.2022-01-25T10-6 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
409336_T10-6_ar.docx
409337_T10-6_sp.docx
409338_T10-6_sp_p.docx
409377_T10-6_antikoupcinio vertinimo anketa.docx
8.2022-01-21T10-7 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T9-157 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ 1 punkto 17 eilutės pakeitimo
409339_T10-7_ar.docx
409340_T10-7_sp.docx
9.2022-01-25T10-8 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo
409341_T10-8_ar.docx
409342_T10-8_sp.docx
409343_T10-8_sp_p.docx
409378_T10-8_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
10.2022-01-21T10-9 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo
409344_T10-9_ar.docx
409345_T10-9_sp.docx
409346_T10-9_sp_p.docx
11.2022-01-21T10-10 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2022 metų programos patvirtinimo
409347_T10-10_ar.docx
409348_T10-10_sp.docx
409349_T10-10_sp_p.docx
12.2022-01-21T10-11 Dėl Skuodo rajono savivaldybės šeimos komisijos nario pakeitimo
409350_T10-11_ar.docx
409351_T10-11_sp.docx
13.2022-01-21T10-12 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo
409352_T10-12_ar.docx
409353_T10-12_sp.docx
409354_T10-12_sp_1p.docx
409355_T10-12_sp_2p.docx
14.2022-01-25T10-13 Dėl projekto „Šauklių kadagyno poilsiavietės atnaujinimas ir pritaikymas lankymui, Mosėdžio sen., Skuodo r. sav.“ rengimo ir finansavimo
409356_T10-13_ar.docx
409357_T10-13_sp.docx
409379_T10-13_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
15.2022-01-21T10-14 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
409358_T10-14_ar.docx
409359_T10-14_sp.docx
409360_T10-14_sp_p.docx
409361_T10-14_papildoma informacija.pdf
16.2022-01-26T10-15 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ teikiamų paslaugų Skuodo higienos ir sveikatingumo centre įkainių nustatymo
409362_T10-15_ar.docx
409380_T10-15_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
409384_T10-15_sp_lyginamasis variantas.docx
409386_T10-15_sp_II_PATIKSLINTAS.docx
17.2022-01-25T10-16 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo
409365_T10-16_ar.docx
409367_T10-16_sp_lyginamasis variantas.docx
409381_T10-16_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
409385_T10-16_sp.docx
18.2022-01-21T10-17 Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo
409368_T10-17_ar.docx
409369_T10-17_sp.docx
409370_T10-17_sp_p.docx
19.2022-01-25T10-18 Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierei Neringai Stasiūtei
409371_T10-18_ar.docx
409372_T10-18_sp.docx
409373_T10-18_papildoma informacija.docx
409382_T10-18_antikorupcinio vertinimo anketa.docx