Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2022-02-18 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
409387_22-02-24_darbotvarkė.docx
2. 2022-02-22 T10-19 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo.
409392_T10-19_sp_3p.xlsx
409393_T10-19_sp_4p.xlsx
409394_T10-19_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
409455_T10-19_ar_II_PATIKSLINTAS.docx
409456_T10-19_sp_II_PATIKSLINTAS.docx
409457_T10-19_sp_1p_II_PATIKSLINTAS.xlsx
409458_T10-19_sp_2p_II_PATIKSLINTAS.xlsx
3. 2022-02-18 T10-20 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo
409395_T10-20_ar.docx
409396_T10-20_sp.docx
409397_T10-20_sp_p.docx
409398_T10-20_papildoma informacija.pdf
4. 2022-02-18 T10-21 Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo pakeitimo
409399_T10-21_ar.docx
409400_T10-21_sp.docx
5. 2022-02-18 T10-22 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T9-157 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ 1 punkto 4 ir 13 eilučių pakeitimo
409401_T10-22_ar.docx
409402_T10-22_sp.docx
6. 2022-02-18 T10-23 Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo
409403_T10-23_ar.docx
409404_T10-23_sp.docx
7. 2022-02-22 T10-24 Dėl Globos centro veiklos finansavimo Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
409405_T10-24_ar.docx
409406_T10-24_sp.docx
409408_T10-24_sp_p_p.docx
409409_T10-24_sp_p_lyginamasis variantas.docx
409462_T10-24_PATIKSLINTAS_sp_p.docx
8. 2022-02-22 T10-25 Dėl Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
409410_T10-25_ar.docx
409411_T10-25_sp.docx
409413_T10-24_sp_p_lyginamasis variantas.docx
409459_T10-25_PATIKSLINTAS_sp_p.docx
9. 2022-02-18 T10-26 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo
409414_T10-26_ar.docx
409415_T10-26_sp.docx
10. 2022-02-18 T10-27 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo
409416_T10-27_ar.docx
409417_T10-27_sp.docx
409418_T10-27_sp_p.docx
409419_T10-27_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
11. 2022-02-18 T10-28 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių patvirtinimo
409420_T10-28_ar.docx
409421_T10-28_sp.docx
409422_T10-28_sp_p.docx
12. 2022-02-18 T10-29 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022–2024 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo
409423_T10-29_ar.docx
409424_T10-29_sp.docx
409425_T10-29_sp_p.docx
409426_T10-29_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
13. 2022-02-18 T10-30 Dėl gyvenamųjų būstų įtraukimo į Skuodo miesto aglomeracijos teritoriją rengiamame Skuodo rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajame plane
409427_T10-30_ar.docx
409428_T10-30_sp.docx
14. 2022-02-18 T10-31 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T9-15 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ teikiamų paslaugų Skuodo higienos ir sveikatingumo centre įkainių nustatymo“ 1.5 papunkčio pakeitimo
409429_T10-31_ar.docx
409430_T10-31_sp.docx
409431_T10-31_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
15. 2022-02-18 T10-32 Dėl savivaldybės butų pardavimo
409432_T10-32_ar.docx
409433_T10-32_sp.docx
16. 2022-02-18 T10-33 Dėl turto perdavimo valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį
409434_T10-33_ar.docx
409435_T10-33_sp.docx
409436_T10-33_papildoma informacija.pdf
17. 2022-02-18 T10-34 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
409437_T10-34_ar.docx
409438_T10-34_sp.docx
409439_T10-34_papildoma informacija.pdf
18. 2022-02-22 T10-35 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
409440_T10-35_ar.docx
409441_T10-35_sp.docx
409443_T10-35_papildoma informacija.pdf
409444_T10-35_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
409460_T10-35_sp_p_PATIKSLINTAS.docx
19. 2022-02-18 T10-36 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui
409445_T10-36_ar.docx
409446_T10-36_sp.docx
409447_T10-36_sp_p.docx
409448_T10-36_papildoma informacija.docx
20. 2022-02-22 T10-37 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programos lėšų, skirtų prisidėti prie projektų finansavimo, tvarkos aprašo patvirtinimo
409449_T10-37_ar.docx
409451_T10-37_sp_p.docx
409452_T10-37_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
409461_T10-37_PATIKSLINTAS_sp.docx
21. 2022-02-18 T10-38 Dėl Ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašo pakeitimo
409453_T10-38_ar.docx
409454_T10-38_sp.docx